Sự kiện hot
5 tháng trước

CNG Việt Nam (CNG) dự chi gần 30 tỷ đồng trả cổ tức còn lại trong năm 2021

Ngày thanh toán dự kiến từ 20/10. Với 27 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp sẽ chi ra 27 tỷ đồng để trả số cổ tức trên.

CNG Việt Nam (HoSE: CNG) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về phương án chi trả cổ tức còn lại trong năm 2021 cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng với mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 1.000 đồng. Thời gian chốt danh sách vào ngày 30/9.

Ngày thanh toán dự kiến từ 20/10. Với 27 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp sẽ chi ra 27 tỷ đồng để trả số cổ tức trên. 

Trước đó, doanh nghiệp đã chi trả đợt 1 cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 10% vào ngày 7/7. Như vậy, tổng mức cổ tức cho năm 2021 của công ty là 20%. Kể từ khi niêm yết cổ phiếu trên sàn HoSE vào năm 2011, đơn vị này luôn trả cổ tức bằng tiền mặt với mức giao động từ 15% - 20%. Năm 2016 là năm CNG trả cổ cao nhất với mức 30%, tức mỗi cổ phiếu nhận thêm 3.000 đồng. 

Trong quý II/2022, CNG Việt Nam ghi nhận doanh thu tăng khoảng 40% lên 1.160,3 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế tăng khoảng 54% lên 47,01 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu tăng 45,5% lên 2.160,7 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế tăng 87,7% lên 92,53 tỷ đồng.

Trong đó, sản lượng khí CNG trong quý II/2022 đạt 80,03 triệu Sm3, đạt 106% kế hoạch quý và lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 154,94 triệu Sm3, đạt 54% kế hoạch năm.

Như vậy, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế quý II/2022 đạt 54%, thấp hơn tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng đầu năm đạt 87,7%.

Được biết, trong năm 2022, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 3.232 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 110 tỷ đồng. Như vậy, ước tính 6 tháng đầu năm, Công ty lần lượt hoàn thành 67% kế hoạch doanh thu và 83% kế hoạch lợi nhuận.

Trước đó, trong quý I/2022, CNG ghi nhận doanh thu thuần đạt 999 tỷ đồng, tăng 55,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, Công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 44,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 36 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ năm 2021. CNG cho biết nguyên nhân giúp lợi nhuận tăng do trong kỳ sản lượng và giá nguyên liệu tăng.

Trong năm 2022, CNG sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính như: Đảm bảo công tác an ninh, an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh; Phối hợp với Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và PV GAS LNG trong công tác chạy thử và vận hành thương mại kho LNG 1 triệu tấn tại Thị Vải, sẵn sàng phương án cấp khí cho khách hàng từ nguồn LNG nhập khẩu; Quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và tiết giảm tối đa các chi phí thuê ngoài, kiểm soát chi phí phù hợp với sản lượng, khối lượng công việc thực hiện và kế hoạch HĐQT công ty phê duyệt; Tăng cường công tác quản lý và thu hồi công nợ; Triển khai các dự án cấp LNG cho các khách hàng đúng tiến độ, tuân thủ theo các quy định hiện hành của Nhà nước, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, PV GAS và CNG Việt Nam, trong đó lưu ý hiệu quả đầu tư trong giai đoạn chuyển tiếp từ CNG sang LNG.

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: