Sự kiện hot
9 tháng trước

CNG Việt Nam lãi 52 tỷ đồng năm 2020

Theo đó, trong năm 2020, CNG đạt được 223,55 triệu Sm3 sản lượng khí CNG, đạt 103% kế hoạch, sản lượng khí LPG đạt 13.631,71 tấn, hoàn thành 100% kế hoạch.

CNG Việt Nam lãi 52 tỷ đồng năm 2020 - Ảnh 1

Trong cuộc họp HĐQT quý 4/2020, CTCP CNG Việt Nam (CNG) đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

Theo đó, trong năm 2020, CNG đạt được 223,55 triệu Sm3 sản lượng khí CNG, đạt 103% kế hoạch, sản lượng khí LPG đạt 13.631,71 tấn, hoàn thành 100% kế hoạch.

Về chỉ tiêu tài chính, CNG ghi nhận doanh thu là 2.314 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 52 tỷ đồng trong năm 2020. So với con số thực hiện trong năm 2019, doanh thu tăng 9% ngược lại lợi nhuận giảm đến 38%. Còn so với kế hoạch điều chỉnh thì CNG thực hiện vượt 3% doanh thu và 7% về lợi nhuận.

Mới đây, CNG mới điều chỉnh sản lượng ở mức 217,5 triệu Sm3, doanh thu được điều chỉnh về còn 2.237 tỷ đồng, lãi sau thuế 48,3 tỷ đồng. So với kế hoạch ban đầu, CNG đã phải giảm chỉ tiêu doanh thu 33% và giảm 40% lợi nhuận sau thuế.

Trước đó năm 2020, CNG Việt Nam đặt kế hoạch sản lượng 320 triệu Sm3; tổng doanh thu 3.351 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 100 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 80 tỷ đồng - mức thấp nhất từ khi doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

Năm 2021, doanh nghiệp đề ra chiến lược tiếp tục phát triển, mở rộng thị trường để chiếm lĩnh thị phần tạo tiền đề kinh doanh sản phẩm LNG, chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị và phương án cụ thể để sãn sàng kinh doanh LNG theo kế hoạch nhập khẩu của PV Gas (HoSE: GAS) dự kiến từ 2021.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp phối hợp với Công ty Kinh doanh LPG Việt Nam (PV Gas LPG) và Công ty Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV Gas D) để thực hiện chuyển giao tài sản; rà soát cơ cấu tổ chức, nhân sự phụ trách vận hành và sử dụng hệ thống CNG tại miền Bắc an toàn, mở rộng thị trường miền Bắc.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: