Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Cơ Điện Lạnh (REE) thành lập công ty REE Digital

Ông Huỳnh Thanh Hải - Tổng Giám đốc REE được HĐQT ủy quyền giữ vị trí Chủ tịch REE Digital và quyết định các vấn đề liên quan đến chức năng hoạt đông, tổ chức nhân sự và cơ cấu bộ máy.

CTCP Cơ Điện Lạnh (HOSE: REE) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về phương án thành lập công ty con hoạt động lĩnh vực kỹ thuật số.

Theo đó, đơn vị sẽ góp 100% vốn tương ứng với 1 tỷ đồng thành lập Công ty TNHH REEDigital. Công ty có chức năng chính là xây dựng và phát triển nền tảng dữ liệu tập trung; cung cấp mô hình dịch vụ dùng chung; thương mại hóa các sản phẩm, dịch vụ số của REE; tìm kiếm công ty khởi nghiệp, mở rộng hệ sinh thái số cho REE.

Ông Huỳnh Thanh Hải - Tổng Giám đốc REE được HĐQT ủy quyền giữ vị trí Chủ tịch REE Digital và quyết định các vấn đề liên quan đến chức năng hoạt đông, tổ chức nhân sự và cơ cấu bộ máy.

Từ năm 2020, doanh nghiệp đã chuyển sang mô hình holdings với 4 mảng kinh doanh riêng biệt là cơ điện lạnh (REE M&E), bất động sản (REE Land), năng lượng (REE Energy) và nước (REE Water).

Trong quý IV/2021, REE ghi nhận doanh thu đạt 1.897,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 923,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 13,9% và 39% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 27,5% lên 45,5%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 88,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 405,3 tỷ đồng lên 862,6 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 227,7%, tương ứng tăng thêm 167,1 tỷ đồng lên 240,5 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 70%, tương ứng tăng thêm 82,6 tỷ đồng lên 200,6 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết giảm 31,7%, tương ứng giảm 145 tỷ đồng về 312,3 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 23,5%, tương ứng tăng thêm 36,3 tỷ đồng lên 190,7 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Tính đến 31/12/2021, REE có tổng cộng 27 công ty con và 19 công ty liên kết hoạt động trong nhiều lĩnh vực như điện mặt trời, thủy điện, bất động sản... Như vậy, REE Digital sẽ là đơn vị đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật số trong hệ sinh thái của REE.

Hà Quyên
Theo KTDU

Từ khóa: