Sự kiện hot
5 năm trước

Cơ điện Miền Trung quyết định vay vốn mua 4,9 triệu cp Licogi 16

Với mức giá 10.000 đồng/cp, CJC sẽ phải chi ra 49 tỷ đồng để sở hữu 4,9% vốn điều lệ Licogi 16.

Ngày 23/12, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ điện Miền Trung (CEMC - Mã: CJC) thông qua Nghị quyết về việc mua 4,9 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Licogi 16 (Mã: LCG).

Với mức giá 10.000 đồng/cp, CJC sẽ phải chi ra 49 tỷ đồng để sở hữu 4,9% vốn điều lệ Licogi 16. HĐQT CJC cũng quyết định vay vốn trung hạn với lãi suất 7%/năm để tiến hành việc đầu tư vào LCG.

Vừa qua, Licogi 16 đã thông báo phát hành riêng lẻ 22 triệu cổ phiếu (tỷ lệ phát hành 28,2%) trong thời gian từ 15/12/2017 – 30/12/2017. Nguồn vốn thu về để rót vào các dự án theo hình thức PPP và tái cơ cấu nợ vay. Trong đó, vốn đưa vào dự án Bình Tiên là 100 tỷ đồng, dự án Phú Ninh 50 tỷ đồng, khoản 70 tỷ đồng dùng cho tái cơ cấu, thanh toán nợ vay ngắn hạn.

Danh sách các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu trong đợt phát hành này gồm có CTCP Cơ điện miền Trung mua 4,9 triệu cp, NS Advisory Inc Pte.ltd mua 7,5 triệu cp, Lucerne Enterprise Ltd mua 3 triệu cp, CTCP Cơ khí Xây dựng thương mại Đạ Dũng đăng ký 4,9 triệu cp, nhà đầu tư cá nhân Nguyễn Văn Nghĩa mua 1,7 triệu cổ phiếu.

Diễn biến giá cổ phiếu Licogi 16 trong 3 tháng qua(Nguồn: VND)

Nhật Huyền
Theo KTTD, Vietnambiz

Từ khóa: