Sự kiện hot
4 năm trước

Cổ đông lớn Kusto công bố tổ chức Đại hội cổ đông bất thường bầu HĐQT mới

Đại diện Kustocem Pte Ltd mới đây đã ra thông báo Đại hội đồng cổ đông bất thường Coteccons.

Mới đây, Công ty Kustocem Pte. Ltd. ("Kusto") - cổ đông nước ngoài đang nắm giữ 17,55% cổ phần của Coteccons - đã ra thông báo bắt đầu việc tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường ("ĐHĐCĐBT") để cổ đông Coteccons có thể biểu quyết về việc thay đổi Hội Đồng Quản Trị ("HĐQT") hiện tại, bầu ra HĐQT mới và thực hiện kiểm toán đặc biệt đối với hoạt động kinh doanh của Coteccons liên quan tới các vấn đề về xung đột lợi ích, các giao dịch với các bên liên quan, đặc biệt là các giao dịch giữa Coteccons và các công ty còn lại trong cái gọi là "Coteccons Group" từ thời điểm năm 2017.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Kusto cho biết đã gửi yêu cầu bằng văn bản tới HĐQT và Ban kiểm soát của Coteccons vào ngày 24/4/2020, để yêu cầu tổ chức một cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường. Tuy nhiên, HĐQT đã không tổ chức theo yêu cầu trong thời hạn quy định. Kusto nói BKS đã quyết định không tự tổ chức cuộc họp, do không nhận được sự hợp tác, thậm chí là còn bị HĐQT và Ban Giám đốc cản trở. 

Kusto khẳng định cổ đông này có toàn quyền hợp pháp để thay mặt Coteccons triệu tập  Đại hội cổ đông bất thường, dự kiến diễn ra vào ngày 13/7 tới. Nội dung cuộc họp bất thường gồm hai phần chính: chỉ định kiểm toán độc lập đối với các hoạt động của Coteccons từ năm 2017 đến nay; thay đổi HĐQT hiện tại, bầu ra HĐQT mới.

Kusto Group, công ty mẹ của Kusto, là tổ chức đầu tư dài hạn tại thị trường Việt Nam trong hơn 10 năm qua, với nhiều khoản đầu tư lên tới trên 100 triệu USD. Tập Đoàn Kusto, thông qua Kustocem, là cổ đông lớn của Coteccons từ năm 2012. 

"Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng cùng môi trường đầu tư lành mạnh của Việt Nam. Đối với Coteccons, chúng tôi đã đầu tư và hỗ trợ cho sự phát triển của công ty trong suốt 8 năm. Tuy nhiên, các hành vi quản trị, quản lí và điều hành liên quan tới xung đột lợi ích của đội ngũ lãnh đạo Coteccons, giữa các công ty trong 'Coteccons Group' đã gây thiệt hại cho khoản đầu tư của chúng tôi, khi giá cổ phiếu giảm đáng kể và quyền cổ đông của chúng tôi bị vi phạm nghiêm trọng", đại diện Kusto cho biết.

Động thái này được thực hiện sau nhiều năm nỗ lực không thành công của Kusto trong việc đối thoại với HĐQT hiện tại của Coteccons để giải quyết các vấn đề một cách nội bộ. Trong những năm qua, Kusto đã nhiều lần đặt ra câu hỏi cho HĐQT và Ban Giám Đốc ("BGĐ") về các vấn đề nghiêm trọng liên quan đến xung đột lợi ích, giao dịch với các bên liên quan, việc sử dụng tài nguyên và uy tín của Coteccons cho lợi ích của các công ty khác trong cái gọi lại "Coteccons Group" mà các thành viên có liên quan của HĐQT và BGĐ có các lợi ích liên quan, và yêu cầu HĐQT và BGĐ tôn trọng nghĩa vụ của người nhận ủy thác đối với Coteccons và cổ đông.

Tuy nhiên, đã không có câu trả lời thỏa đáng nào được đưa ra bởi HĐQT và BGĐ và tất cả các nỗ lực hợp pháp của Ban Kiểm Toán để thực hiện việc kiểm toán độc lập trên các hoạt động kinh doanh của Coteccons đã không nhận được bất kỳ sự hợp tác nào từ HĐQT và Ban Điều Hành.

Lấy một ví dụ điển hình, một số thành viên của HĐQT và BGĐ hiện đồng thời nắm giữ các chức vụ quản lý quan trọng tương tự tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Ricons ("Ricons"), bao gồm cả vị trí chủ tịch và đại diện theo pháp luật. Chính họ và/hoặc những người liên quan có sở hữu số cổ phần đáng kể trong Ricons trong khi đồng thời là những người có quyền quyết định các hoạt động hàng ngày tại Coteccons.

Huy Đức
Theo KTDU

Từ khóa: