Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Cổ phiếu GTN sẽ hủy niêm yết từ ngày 8/3

Cổ phiếu GTN hiện đang lưu hành với 250 triệu đơn vị với tổng giá trị theo mệnh giá là 2.500 tỷ đồng. Ngày giao dịch cuối cùng là ngày 7/3 và ngày hủy niêm yết có hiệu lực từ ngày 8/3.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) mới đây đã công bố thông tin về việc hủy niêm yết đối với cổ phiếu GTN của CTCP GTNfoods.

Nguyên nhân hủy niêm yết đối với cổ phiếu GTN do đơn vị sẽ sáp nhập vào Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam (Vilico, mã VLC). Theo đó, VLC dự kiến phát hành hơn 156 triệu cổ phiếu để hoán đổi lấy toàn bộ số cổ phiếu GTN đang lưu hành với tỷ lệ 1,6:1 (cổ đông sở hữu 1,6 cổ phiếu GTN sẽ hoán đổi lấy 1 cổ phiếu VLC). Ngày đăng ký cuối cùng để hoán đổi và thời điểm chốt danh sách để hoán đổi là ngày 9/3/2022.

Sau khi về chung nhà với GTN, VLC sẽ đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực chăn nuôi và chế biến sản phẩm thịt tại Việt Nam thông qua đầu tư trang trại bò thịt quy mô khai thác 2.000 con/năm với tổng vốn đầu tư không quá 1.700 tỷ đồng.

Được biết, cổ phiếu GTN hiện đang lưu hành với 250 triệu đơn vị với tổng giá trị theo mệnh giá là 2.500 tỷ đồng. Ngày giao dịch cuối cùng là ngày 7/3 và ngày hủy niêm yết có hiệu lực từ ngày 8/3.

Về tình hình kinh doanh tại GTN, trong quý IV/2021 doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 719,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 55,34 tỷ đồng, lần lượt tăng 5,6% và giảm 22,1% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 30,8% về còn 29,8%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 2,2% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 4,52 tỷ đồng lên 214,69 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 17,1%, tương ứng giảm 7,9 tỷ đồng về 38,2 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 2,2%, tương ứng giảm 3,9 tỷ đồng về 177,4 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Công ty cho rằng, lợi nhuận giảm trong kỳ chủ yếu do doanh thu tài chính giảm, chi phí tài chính tăng so với cùng kỳ không phát sinh chi phí tài chính.

Luỹ kế trong năm 2021, công ty ghi nhận doanh thu đạt 2.928,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 213,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 3,6% và giảm 13,3% so với cùng kỳ.

Được biết, trong năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu thuần là 3.073 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 244 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính Công ty không hoàn thành kế hoạch doanh thu và chỉ đạt được 87,6% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của GTN tăng 11,2% so với đầu năm lên 4.653,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 2.741,2 tỷ đồng, chiếm 58,9% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 847,9 tỷ đồng, chiếm 18,2% tổng tài sản.

Mặc dù vậy, lỗ luỹ kế tính tới 31/12/2021 của công ty vẫn là 215,2 tỷ đồng, tăng so với đầu năm lỗ luỹ kế là 138 tỷ đồng.

Hà Quyên
Theo KTDU

Từ khóa: