Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 12, khóa V

Ngày 20/7, Tại TP Đồng Hới, Quảng Bình Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12, khóa V, mở rộng. Hội nghị tập trung đánh giá kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 12, khóa V.

Tham dự Hội nghị có ông Vũ Xuân Thuỷ, Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ, Ủy viên đoàn chủ tịch TLĐLĐVN, Chủ tịch CĐNN và PTNTVN; các  Phó Chủ tịch; các ông, bà Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành, Chủ tịch, phó chủ tịch các công đoàn trực thuộc.

Theo báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2022: Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai các hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 với nhiều khó khăn, thách thức. Những diễn biến phức tạp của thời tiết, khí hậu, thiên tai, dịch bệnh Covid – 19 đã ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của toàn ngành.

Bám sát chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN và Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và PTNT, các cấp công đoàn ngành Nông nghiệp đã nỗ lực phấn đấu, chủ động tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hướng hoạt động về cơ sở; thực hiện kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước; động viên đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) đồng hành cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần thực hiện nhiệm vụ của ngành xây dựng và đất nước.

Các cấp công đoàn trong Ngành đã thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động và tổ chức các hoạt động ý nghĩa cho đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn ngành có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó hướng dẫn, đôn đốc các CĐCS doanh nghiệp rà soát, kiểm tra công tác xây dựng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ tiếp tục được đẩy mạnh và có nhiều đổi mới phù hợp với tình hình thực tiễn.

Trong đó, tập trung vào tuyên truyền thực hiện: Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Chỉ đạo công đoàn các cấp thực hiện kế hoạch tuyên truyền hoạt động công đoàn chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp tết Nguyên đán 2022.

Ông Đỗ Tiến Dũng - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Tại Hội nghị, ông Phó Chủ tịch Đỗ Tiến Dũng cũng đã triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu các cấp công đoàn ngành Nông nghiệp cần ưu tiên tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm với 8 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất: Đẩy mạnh tuyên truyền tới đông đảo đoàn viên, người lao động thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Thứ hai: Tập trung rà soát, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội V Công đoàn ngành, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Thứ ba: Phát động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ toàn ngành; tham mưu Tổng Liên đoàn, Bộ Nông nghiệp tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chương trình phối hợp thi đua phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2020-2030.

Thứ tư: Chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình đoàn viên, người lao động để kịp thời tham mưu, đề xuất chủ trương, chính sách hỗ trợ người lao động. Tăng cường tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến quyền của đoàn viên, người lao động.

Thứ năm: Tập trung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tổ chức sắp xếp tổ chức bộ máy công đoàn các cấp theo quy định đảm bảo hoạt động hiệu quả.

Thứ sáu: Triển khai các quy định của Tổng Liên đoàn về công tác tài chính công đoàn; tổ chức tốt công tác thu, chi tài chính công đoàn theo kế hoạch.

Thứ bảy: Chỉ đạo Nghiệp đoàn nghề cá Việt Nam triển khai tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 2027 và thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt.

Thứ tám: Triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và Ban Cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và PTNT giao cho.

Kết thúc Hội nghị các đại biểu cũng đã nghe Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo công khai quyết toán tài chính công đoàn năm 2021, 05 báo cáo tham luận của công đoàn trực thuộc tham dự hội nghị.

Bùi Tuấn/ KTĐU

Từ khóa: