Sự kiện hot
5 tháng trước

Công nghiệp Tung Kuang (TKU) chia cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt và cổ phiếu

Doanh nghiệp lên phương án chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 20/12/2022.

CTCP Công nghiệp Tung Kuang (TKU – sàn HNX) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về phương án chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, doanh nghiệp lên phương án chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 20/12/2022.

Đồng thời, Công nghiệp Tung Kuang dự kiến phát hành hơn 3,87 triệu cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 1.000:100, tương ứng cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ được nhận 100 cổ phiếu mới. Nguồn vốn sử dụng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021 là hơn 129 tỷ đồng.

Số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân của cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông sẽ hủy bỏ.

Công nghiệp Tung Kuang hiện có vốn điều lệ gần 387,5 tỷ đồng, lĩnh vực kinh doanh chính là Sản xuất các sản phẩm nhôm ở dạng thanh nhôm, ống nhôm, lá nhôm, lưới nhôm, dây nhôm và thực hiện các dịch vụ thiết kế, sửa chữa, lắp ráp các sản phẩm bằng nhôm…

Về hoạt động kinh doanh, kết thúc quý II/2022, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 337,64 tỷ đồng, tăng trưởng 13,6% so với cùng kỳ năm ngoái; tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giảm 22,95%, đạt 33,78 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Công nghiệp Tung Kuang đạt doanh thu 678,5 tỷ đồng, tăng 17,92%; lợi nhuận sau thuế đạt 51,78 tỷ đồng, giảm 28,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy, với kế hoạch năm 2022 đề ra là doanh thu 967 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 72 tỷ đồng, nửa đầu năm, Công ty đã hoàn thành 70,17% và 71,92% các mục tiêu đề ra.

Bảo Hân
Theo KTDU

Từ khóa: