Sự kiện hot
2 tháng trước

Container Việt Nam chốt danh sách cổ đông chia cổ tức tỷ lệ 10:1 bằng cổ phiếu

Thời điểm dự kiến phát hành trong quý II hoặc III, sau khi được UBCK chấp thuận thay vì trong năm 2022 trong công bố trước đó. Vốn điều lệ công ty cảng biển dự kiến tăng từ 1.102 tỷ đồng lên 1.212 tỷ đồng.

CTCP Container Việt Nam (mã chứng khoán VSC - sàn HOSE) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về phương án chi trả cổ tức năm 2021.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10:1, tương ứng với mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận về 1 cổ phiếu mới. Thời gian chốt danh sách vào ngày 30/6.

Như vậy, ước tính Công ty sẽ phát hành thêm hơn 11 triệu cổ phiếu để nâng vốn điều lệ lên 1.212,7 tỷ đồng. Thời điểm dự kiến phát hành trong quý II hoặc III, sau khi được UBCK chấp thuận thay vì trong năm 2022 trong công bố trước đó. Vốn điều lệ công ty cảng biển dự kiến tăng từ 1.102 tỷ đồng lên 1.212 tỷ đồng.

Trong quý 1/2022, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 469,28 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 109,52 tỷ đồng, lần lượt tăng 7,8% và 42,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp tăng từ 27,3% lên 34,6%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 36,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 43,49 tỷ đồng lên 162,27 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng thêm 5,45 tỷ đồng lên 8,03 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 25,5%, tương ứng tăng thêm 8,36 tỷ đồng lên 41,09 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Trong năm 2022, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 1.900 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 500 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 129,4 tỷ đồng, công ty hoàn thành 25,9% kế hoạch lợi nhuận năm.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: