Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Coteccons ghi nhận lãi sau thuế quí III sụt giảm 46%

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Coteccons đạt 10.301 tỉ đồng doanh thu thuần, 369 tỉ đồng lãi sau thuế; giảm lần lượt 37% và 23% so với cùng kì năm trước.

CTCP Xây dựng Coteccons (Mã: CTD) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quí III/2020 ghi nhận sự giảm mạnh của cả doanh thu và lợi nhuận.

Coteccons đạt 2.776 tỉ đồng doanh thu thuần, 89 tỉ đồng lãi sau thuế; giảm lần lượt 55% và 46% so với cùng kì năm 2019. Biên lợi nhuận gộp của công ty đã được cải thiện lên 6,1% trong kì so với 4,1% của quí III/2019 và tương đương con số của quí II.

Quí III/2020 ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế và cả doanh thu của Coteccons thấp nhất kể từ quí II/2015 đến nay. Lợi nhuận sau thuế đạt 89 tỉ đồng lãi sau thuế, giảm 46% so với cùng kì năm trước 

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Coteccons đạt 10.301 tỉ đồng doanh thu thuần, 369 tỉ đồng lãi sau thuế; giảm lần lượt 37% và 23% so với cùng kì năm trước.

Năm 2020, Coteccons đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 16.000 tỉ đồng, 600 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc về cổ đông công ty mẹ.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của Coteccons đạt 14.056 tỉ đồng, giảm 2.143 tỉ đồng so với đầu năm. 

Tổng tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kì hạn hết quí III của công ty đạt 3.557 tỉ đồng, giảm 125 tỉ đồng so với cuối quí II và giảm 485 tỉ đồng so với đầu năm.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: