Sự kiện hot
9 tháng trước

CSM: Lợi nhuận quí IV giảm 23%

Lũy kế cả năm 2020, Casumina ghi nhận doanh thu tăng 10% lên 4.692 tỷ đồng, lãi sau thuế tăng 66% đạt 87 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 13,5% lên 15,7% là yếu tố giúp lợi nhuận tăng mạnh hơn mức tăng doanh thu.

CSM: Lợi nhuận quí IV giảm 23% - Ảnh 1

Công ty Công nghiệp Cao su Miền Nam (Casumina, HoSE: CSM) công bố BCTC quý IV/2020.

Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đi ngang đạt 1.227 tỷ đồng. Song lợi nhuận sau thuế giảm 23% xuống 26 tỷ đồng do chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng.

Trong kỳ, chi phí bán hàng tăng 5% lên 55 tỷ đồng và chi phí quản lý tăng 20% lên 58 tỷ đồng. Theo lý giải, trong quý thực hiện điều chỉnh chính sách bán hàng để mở rộng thị trường khiến chi phí bán hàng tăng thêm gần 3 tỷ đồng. 

Đồng thời, doanh nghiệp tiến hành trích lập quỹ lương cao hơn cùng kỳ năm trước khiến chi phí quản lý tăng thêm gần 10 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2020, Casumina ghi nhận doanh thu tăng 10% lên 4.692 tỷ đồng, lãi sau thuế tăng 66% đạt 87 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 13,5% lên 15,7% là yếu tố giúp lợi nhuận tăng mạnh hơn mức tăng doanh thu.

Tính đến 31/12/2020, Casumina có 699 tỷ đồng khoản phải thu, giảm 13,7% so với thời điểm đầu năm; hàng tồn kho tăng nhẹ 9% lên 1.336 tỷ đồng.

Vay nợ tài chính tổng cộng 2.019 tỷ đồng, giảm 84 tỷ so với đầu năm; tỷ lệ nợ trên tổng tài sản là 52,6%. Trong đó, vay ngắn hạn 1.674 tỷ đồng và vay dài hạn 345 tỷ đồng.

Huy Đức
Theo KTDU

Từ khóa: