Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

CTCP Phú Tài (PTB) lên phương án mua lại 6,5 triệu cổ phiếu PTB

Phú Tài cho rằng, đây là cách đảm bảo lợi cho cổ đông với tình hình thị trường chứng khoán hiện nay và kết quả hoạt động kinh doanh, kế hoạch đầu tư của công ty.

CTCP Phú Tài (Mã: PTB) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về việc tạm dừng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Theo kế hoạch, công ty dự kiến mua lại 6,5 triệu cổ phiếu PTB, tương đương 9,55% số cổ phiếu đã phát hành. Thời gian dự kiến thực hiện là từ quý I/2022 đến quý II/2023. Phương thức giao dịch là thỏa thuận và khớp lệnh.

Giá mua lại được uỷ quyền cho HĐQT công ty quyết định theo quy định tại thông tư số 120/2020-BTC. Số lượng đặt mua hàng ngày cũng theo quy định tại thông tư số 120/2020-BTC.

Phú Tài cho rằng, đây là cách đảm bảo lợi cho cổ đông với tình hình thị trường chứng khoán hiện nay và kết quả hoạt động kinh doanh, kế hoạch đầu tư của công ty. “Việc mua lại cổ phiếu của công ty để tăng thanh khoản cho cổ phiếu, gia tăng lợi ích cho cổ đông”. Phú Tài cho biết.

Từ năm 2021, sau khi Luật chứng khoán năm 2019 có hiệu lực, doanh nghiệp mua cổ phiếu quỹ bắt buộc phải hủy số lượng cổ phiếu quỹ đã mua, giảm vốn điều lệ.

Nguồn vốn dùng để mua lại cổ phiếu từ thặng dư vốn cổ phần, vốn khác thuộc vốn chủ sở hữu. Theo BCTC hợp nhất quý III của Phú Tài, tại ngày 30/9, thặng dư vốn cổ phần gần 24 tỷ đồng và 1.488 tỷ đồng vốn khác của chủ sở hữu.

9 tháng đầu năm, PTB ghi nhận doanh thu hợp nhất là 5.251 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 521 tỷ đồng tăng lần lượt 10% và 5,7% so với cùng kỳ năm trước.

Năm nay, PTB đặt chỉ tiêu doanh thu là 7.250 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 790 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đạt 72% kế hoạch doanh thu, 66% mục tiêu lợi nhuận.

Về công ty mẹ, tình hình kinh doanh có giảm sút, theo đó doanh thu giảm 19% còn 2.406 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 260 tỷ đồng giảm 19% so với cùng kỳ năm trước.

PTB cho rằng, công ty mẹ có doanh thu và lợi nhuận trước thuế giảm so với cùng kỳ 2021 là do công ty đã sáp nhập chi nhánh - Nhà máy chế biến gỗ Phù Cát vào công ty con - Công ty TNHH MTV gỗ Phú Tài Bình Định kể từ ngày 1/1/2022.

Do đó, kết quả sản xuất kinh doanh trong 9 tháng và kế hoạch quý 4/2022 báo cáo công ty mẹ không còn hạch toán doanh thu và lợi nhuận của chi nhánh Nhà máy chế biến gỗ Phù Cát chuyển sang hạch toán vào báo cáo hợp nhất. Một nguyên nhân khác được công ty đưa ra là do ảnh hưởng chung của thị trường thế giới.

Về kế hoạch quý 4, Phú Tài đặt mục tiêu doanh thu công ty mẹ là 721 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 203 tỷ đồng. Lũy kế cả năm, doanh thu dự kiến giảm 25,2% và lợi nhuận dự kiến giảm 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đối với mục tiêu sản xuất hợp nhất, doanh nghiệp ước đạt 1.753 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 170 tỷ đồng trong quý 4.

Nếu thực hiện kế hoạch đề ra, doanh nghiệp mới hoàn thành 96,6% (7.004 tỷ đồng) mục tiêu doanh thu, 87,5% (691 tỷ đồng) kế hoạch lợi nhuận trong năm nay.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: