Sự kiện hot
2 tuần trước

D2D báo lãi quý 2 giảm mạnh 40%

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của D2D xấp xỉ 197 tỷ đồng, tăng 32% so cùng kỳ, với động lực chính đến từ Dự án Khu Dân cư Lộc An. Lãi gộp của Công ty cũng tăng tương ứng 32%, lên gần 140 tỷ đồng.

CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) công bố kết quả kinh doanh quý 2/2021.

Theo đó, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần trong kỳ đạt 109 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ. Tăng trưởng doanh thu chủ yếu đến từ doanh thu của Dự án Khu Dân cư Lộc An, trong khi doanh thu cho thuê hạ tầng Khu công nghiệp sụt giảm đáng kể. Cùng với biên lãi gộp tăng từ 70% lên gần 73%, lợi nhuận gộp cả kỳ của Công ty đạt hơn 79 tỷ đồng, tăng 66%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh từ 87 tỷ đồng xuống còn 12,6 tỷ đồng do giảm lãi tiền gửi, tiền cho vay, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng cao nên kết quả D2D lãi sau thuế hơn 61 tỷ đồng, giảm 40% so với quý 2/2020.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của D2D xấp xỉ 197 tỷ đồng, tăng 32% so cùng kỳ, với động lực chính đến từ Dự án Khu Dân cư Lộc An. Lãi gộp của Công ty cũng tăng tương ứng 32%, lên gần 140 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cũng vì lý do lãi tiền gửi giảm mạnh, lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm của D2D giảm 28% so cùng kỳ, còn gần 109 tỷ đồng. Với kết quả này, D2D thực hiện được hơn 40% mục tiêu lợi nhuận 2021, theo kế hoạch được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên.

Số tiền khách hàng trả trước để chuyển quyền sử dụng đất tại Khu Dân cư Lộc An giảm 45%, còn gần 131 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu chưa thực hiện từ khách hàng trả trước tiền thuê KCN Nhơn Trạch 2 không thay đổi đáng kể.

Tổng tài sản của D2D gần 1.917 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm. Các khoản tiền gửi có kỳ hạn của Công ty đều ghi nhận sự sụt giảm, trong khi khoản tiền gửi ngắn hạn giảm 21% (còn 732 tỷ đồng) thì D2D không còn ghi nhận khoản tiền gửi dài hạn 60 tỷ đồng.

Về phần vốn, nợ phải trả của D2D cuối quý 2 giảm 13% so với đầu năm, còn hơn 899 tỷ đồng. Công ty tiếp tục không sử dụng các khoản vay nợ tài chính. Tiền và tương đương tiền vào thời điểm cuối tháng 6 gấp 4 lần đầu năm, với gần 152 tỷ đồng.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: