Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Đá Hóa An tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 30%

Với 14,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền chi trong đợt này là 44 tỷ đồng. Thời gian thanh toán vào ngày 21/1/2022.

CTCP Hóa An (HoSE: DHA) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về phương án tạm ứng cổ tức đợt 1/2021.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, tương ứng với mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 3.000 đồng. Thời gian chốt danh sách vào ngày 11/1/2022.

Với 14,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền chi trong đợt này là 44 tỷ đồng. Thời gian thanh toán vào ngày 21/1/2022.

Về tình hình kinh doanh, trong quý 3/2021, DHA ghi nhận doanh thu thuần đạt 67,5 tỷ đồng, giảm 35,5% so với quý 3 năm ngoái. Trừ chi phí vốn, lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 19,7 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt 29,2%. Cộng thêm khoản doanh thu tài chính gần 4 tỷ đồng, và trừ các loại chi phí phát sinh, Đá Hóa An lãi sau thuế 17,1 tỷ đồng, giảm 30,8% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 doanh thu thuần đạt hơn 234 tỷ đồng, giảm 15,8% so với 9 tháng đầu năm 2020. Trong kỳ doanh thu tài chính tăng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm là những yếu tố tác động mạnh, dẫn tới lợi nhuận sau thuế đạt 56,6 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm 2020 và hoàn thành 77,7% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Trong cơ cấu doanh thu của Đá Hóa An, nguồn thu chủ yếu từ các chi nhanh Núi Gió, Tân Cang 3 và Thạnh Phú 2, trong đó doanh thu từ Thạnh Phú 2 lớn nhất đạt 114 tỷ đồng, chiếm xấp xỉ 49% tổng doanh thu. Chi nhánh Tân Canh 3 mang về hơn 81 tỷ đồng doanh thu, chiếm khoảng 35% tổng doanh thu, còn lại là từ Núi Gió.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: