Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Đà Nẵng: Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc đấu giá quyền sử dụng đất

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành công văn yêu cầu các cơ quan liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn trong thời gian tới.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Mới đây, UBND TP Đà Nẵng cho biết, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành công văn yêu cầu Sở TN&MT, Sở Tư pháp, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất. Bên cạnh đó, UBND TP.Đà Nẵng cũng yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đấu giá, có yếu tố trục lợi trong đấu giá quyền sử dụng đất. Đồng thời, rà soát, nâng cao chất lượng trong công tác xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất bảo đảm sát giá thị trường.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đấu giá, có yếu tố trục lợi trong đấu giá quyền sử dụng đất. Đồng thời, rà soát, nâng cao chất lượng trong công tác xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất bảo đảm sát giá thị trường. 

UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Cục Thuế thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên trao đổi thông tin với Công an thành phố vế tình hình triển khai đấu giá, kết quả đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố. Khi phát hiện các dấu hiệu, hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, giao Công an thành phố triển khai xử lý theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường có biện pháp quản lý chặt chẽ đối với hồ sơ đấu giá; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đấu giá tài sản; tăng cường mối quan hệ giữa tổ chức bán đấu giá với cơ quan liên quan để đảm bảo an ninh trật tự tại các cuộc đấu giá; áp dụng hình thức đấu giá phù hợp, linh hoạt, mở rộng hình thức đấu giá trực tuyến. Sở Tư pháp nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố có văn bản gửi Bộ Tư pháp đối với các kiến nghị, đề xuất của Sở Tư pháp tại Công văn số 377/STP-BTTP ngày 10-2-2022.

UBND thành phố Đà Nẵng cũng giao Sở Xây dựng theo dõi tình hình kinh doanh bất động sản, thị trường bất động sản để báo cáo, đề xuất UBND thành phố xem xét, chỉ đạo nhằm đảm bảo thị trường phát triển ổn định, lành mạnh; thực hiện thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về kinh doanh bất động sản; tổ chức kiểm tra, rà soát các dự án kinh doanh bất động sản để thực hiện việc thu hồi, đình chỉ, tạm dừng hoặc điều chỉnh, chuyển đổi, chuyển nhượng các dự án kinh doanh bất động sản. Nghiên cứu Luật kinh doanh bất động sản 2014 để đề xuất bổ sung các cơ chế, chính sách thực hiện điều tiết để thị trường bất động sản phát triển ổn định lành mạnh.

Ngoài ra, UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng chỉ đạo rà soát các tổ chức tín dụng cho các nhà đầu tư vay tiền tham gia đấu giá đất trên địa bàn thành phố để đảm bảo an toàn tín dụng; có biện pháp yêu cầu các ngân hàng thương mại không cho phép đảo nợ hoặc định giá lại đối với quyền sử dụng đất đã thế chấp; thắt chặt tín dụng bất động sản, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định cho vay vốn tín dụng bất động sản.

Nhật Minh

Theo KTĐU

Từ khóa: