Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Dabaco báo lãi 111 tỷ đồng trong quý IV/2021, giảm 58%

Lũy kế trong năm 2021, công ty ghi nhận doanh thu đạt 10.812,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 829,56 tỷ đồng, lần lượt tăng 7,9% và giảm 40,8% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (Mã chứng khoán DBC - sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính quý IV/2021 và lũy kế năm 2021.

Trong quý IV, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.060,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 111,63 tỷ đồng, lần lượt tăng 6,8% và giảm 57,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 20,5% về chỉ còn 12,1%.

Lợi nhuận gộp của công ty giảm 37,2% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 218,9 tỷ đồng về 369,8 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 4,7%, tương ứng tăng thêm 5,2 tỷ đồng lên 116,8 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 24,9%, tương ứng giảm 25,34 tỷ đồng về 76,34 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 26,7 tỷ đồng lên 26,6 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế trong năm 2021, công ty ghi nhận doanh thu đạt 10.812,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 829,56 tỷ đồng, lần lượt tăng 7,9% và giảm 40,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến thời điểm ngày 31/12, tổng tài sản của DBC tăng 7,2% so với đầu năm lên 10.825,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 4.582 tỷ đồng, chiếm 42,3% tổng tài sản; tồn kho đạt 4.201,9 tỷ đồng, chiếm 38,8% tổng tài sản và các tài sản khác.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: