Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam lần thứ VII thành công tốt đẹp

Vừa qua, ngày 23/12, tại Hà Nội, Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII (nhiệm kỳ 2022-2027). Đại hội đã thông qua các Báo cáo của BCH Trung ương Khóa VI; bầu nhân sự Ban Chấp hành Hội khóa VII.

Đại hội đã vinh dự được đón các vị khách quý từ Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, các đại biểu thuộc các Ban, Ngành, Viện, Công ty đối tác hoạt động của Hội và gần 300 đại biểu từ các tỉnh thành.

Tại đại hội, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Kiều, thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội đã đọc diễn văn khai mạc Đại hội. GS.TS. Nguyễn Ngọc Phú, thay mặt Chủ tịch Đoàn trình bày “Báo cáo tổng kết hoạt động Hội khóa VI, phương hướng hoạt động Hội khóa VII (2022-2027)” và “Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành (BCH) Hội khóa VI”; TS. Nguyễn Văn Ly thay mặt Chủ tịch Đoàn trình bày “Báo cáo công tác Kiểm tra Hội khóa VI”.

Toàn cảnh đại hội 

Theo báo cáo trình bày tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2016 – 2021, Hội Khoa học Tâm lý và Giáo dục Việt Nam (KHTL-GDVN) đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về nghiên cứu, ứng dụng và phổ biến kiến thức Tâm lý học, Giáo dục học trong cộng đồng.

Trong những năm qua, mặc dù bị ảnh hưởng của Đại dịch Covid 19, nhưng Hội KHTL-GDVN vẫn vững vàng, từng bước phát triển, thực hiện tốt các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tư vấn, phản biện và truyền thông, phổ biến kiến thức. Hội đã đóng góp nhiều ý kiến cho các vấn đề xã hội và chuyên môn trong giáo dục và đào tạo, tham gia xây dựng môi trường văn hóa đạo đức lành mạnh trong các nhà trường, tuyên truyền, phổ biến kiến thức Tâm lý học và Giáo dục học cho các cộng đồng dân cư, đặc biệt là chăm sóc trẻ em có vấn đề về rối loạn phát triển. Đây là những hoạt động hết sức có ý nghĩa, bám sát tôn chỉ mục đích của Hội Tâm lý - Giáo dục Việt Nam, cùng với Liên hiệp Hội Việt Nam tập hợp, phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng nhấn mạnh: Hội Tâm lý – Giáo dục là hội thành viên của Liên hiệp Hội Việt Nam, nơi tập hợp, đoàn kết đội ngũ các nhà khoa học chuyên ngành tâm lý, giáo dục. Trong Nhiệm kỳ VI, Hội đã tập hợp được số lượng lớn các nhà khoa học có trình độ chuyên môn cao và nhiệt tình với công tác.

Trải qua 33 năm thành lập và phát triển, Hội Tâm lý – Giáo dục Việt Nam đã có những bước phát triển nổi bật, đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển giáo dục của Đảng và Nhà nước. Điều đó cho thấy Hội Tâm lý – Giáo dục Việt Nam mặc dù còn một số khó khăn, nhưng trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của Hội đã có bước tiến quan trọng, hoạt động đi vào nề nếp và ổn định, là thành viên tích cực trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.

Thay mặt cho lãnh đạo Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Phan Xuân Dũng đã trao tặng cho Hội KHTL-GDVN Cờ và Bằng khen của Liên Hiệp Hội. Cờ mang dòng chữ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022”. Chủ tịch Liên Hiệp Hội cũng đã trực tiếp trao tặng 15 Bằng khen cho các cán bộ của Hội vì đã có thành tích to lớn cho hoạt động của Hội nhiệm kỳ vừa qua.

PGS.TS. Trần Kiều, Chủ tịch Hội Khóa VI thay mặt Chủ tịch Đoàn Đại hội đã phát biểu bày tỏ lòng biết ơn, sự quan tâm của Liên Hiệp Hội trong nhiều năm qua đối với Hội KHTL-GDVN và hứa hẹn với Liên Hiệp Hội, mái nhà chung của Các tổ chức Khoa học và Công nghệ cả nước sự đóng góp tiếp tục và có hiệu quả của Hội KHTL-GDVN trong thời gian tới.... Tất cả những điều đó đã ngày càng củng cố vai trò, vị thế của Tâm lý - Giáo dục Việt Nam trong cộng đồng xã hội, góp phần tích cực vào việc hoạt động hướng tới cộng đồng, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học tới người dân...

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội KHTL-GDVN khóa VII (nhiệm kỳ 2022-2027) gồm 104 ủy viên; Ban Kiểm tra Hội gồm 5 ủy viên. Ngay sau đó, cuộc họp lần thứ nhất của Ban Chấp hành Hội Khóa VII (nhiệm kỳ 2022-2027) đã bầu các chức danh quan trọng của Hội: Chủ tịch Hội; Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký; Các Phó Chủ tịch Hội; Trưởng Ban Kiểm tra.

Việc bầu cử đã diễn ra đúng thủ tục quy định. Các đại biểu đã biểu quyết các chức danh trong Hội với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối (100%).

PV/KTDU

Từ khóa: