Sự kiện hot
12 tháng trước

Đạm Cà Mau (DCM) chia cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt tỷ lệ 18%

Với 529,4 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Đạm Cà Mau sẽ phải chi khoảng 952,92 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 5/7, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 26/7.

CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau, mã DCM – sàn HOSE) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về phương án chi trả cổ tức năm 2021.

Theo đó, doanh nghiệp đưa ra phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 18%, tương ứng với mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 1.800 đồng. Thời gian chốt danh sách vào ngày 6/7.

Như vậy, với 529,4 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Đạm Cà Mau sẽ phải chi khoảng 952,92 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 5/7, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 26/7.

Trong quý đầu năm công ty mẹ ước tính khối lượng sản xuất ure quy đổi và NPK lần lượt đạt 236.650 và 26.400 tấn. Về khối lượng tiêu thụ, ure đạt 186.510 tấn, các sản phẩm từ ure đạt 7.690 tấn, và NPK đạt 12.280 tấn.

Doanh thu thuần tăng gần 112%, lên 4.074,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế (LNST) tăng 901%, lên 1.517,6 tỷ đồng. Phó Tổng giám đốc Lê Ngọc Minh Trí lý giải về mức tăng trưởng vượt bậc này là do doanh thu bán hàng của công ty mẹ tăng hơn 122%, bởi tình trạng khan hiếm nguồn cung phân bón dẫn đến giá bán mặt hàng này trong nước tăng mạnh. Giá bán bình quân phân bón ure TM trong 3 tháng đầu năm tăng hơn 148%.

Các yếu tố chi phí hoạt động đều tăng do biến động giá nguyên liệu đầu vào, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Đạm Cà Mau. Tuy nhiên, diễn biến giá phân bón thuận lợi đã thúc đẩy lãi sau thuế tăng.

Giá vốn hàng bán chỉ tăng 30,7% trong khi doanh thu thuần tăng trưởng mạnh hơn, nên lợi nhuận gộp đạt 1.977,3 tỷ đồng, gấp 7,4 lần cùng kỳ. Biên lãi gộp đạt 48,5%, cùng kỳ 14,3%.

Lãi tiền gửi gấp 1,6 lần cùng kỳ, đạt mức 43,7 tỷ đồng nên doanh thu tài chính tăng gần 94%, đạt 69,4 tỷ đồng. Song chi phí tài chính gấp 2,2 lần, đạt 19,8 tỷ đồng phần lớn là do khoản lỗ chênh lệch tỷ giá tăng từ 5,6 tỷ đồng lên 15,6 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng gần 120% do phí vận chuyển, bốc xếp lưu kho gấp hơn 2,3 lần, lên 60 tỷ đồng. Trong 3 tháng đầu năm, công ty đã trích 178 tỷ đồng cho quỹ phát triển khoa học công nghệ, nên chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn 357%, lên mức 243,2 tỷ đồng.

Năm nay đơn vị đặt mục tiêu tổng doanh thu 9.059 tỷ đồng, LNST 513 tỷ đồng, bằng lần lượt 90,2% và 28,1% so với thực hiện năm trước. Đạm Cà Mau thường xuyên đặt kế hoạch kinh doanh thấp so với thực hiện năm trước và sau đó vượt mạnh. Như năm ngoái, công ty kế hoạch lợi nhuận 197 tỷ đồng và điều chỉnh lên 867,5 tỷ đồng vào cuối tháng 12.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: