Sự kiện hot
khoảng 1 tháng trước

Đạm Phú Mỹ báo lãi gấp đôi trong quý 2

Lũy kế nửa đầu năm, doanh thu tăng 26% lên 4.876 tỷ đồng; lãi ròng 855 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp thực hiện vượt 139% kế hoạch lợi nhuận năm.

CTCP Đạm Phú Mỹ (HoSE: DPM) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2021.

Theo đó, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.931 tỷ đồng, tăng 34% cùng kỳ năm trước. Lãi gộp đạt 941 tỷ đồng, tăng 65%. Biên lãi gộp tăng từ 26,1% lên 32%.

Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính giảm 33%, chi phí tài chính giảm 14%, chi phí quản lý giảm 20%. Riêng chi phí bán hàng tăng 20% lên 162 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp phát sinh khoản lợi nhuận khác 99,5 tỷ đồng, đột biến so với con số 3,7 tỷ cùng kỳ năm trước. Riêng khoản tiền bồi thường của PVI cho kho Vũng Án và gián đoạn kinh doanh là 94 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước không có khoản này.

Kết quả, Đạm Phú Mỹ báo lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ 684 tỷ đồng, tăng 126% cùng kỳ năm trước. Lũy kế nửa đầu năm, doanh thu tăng 26% lên 4.876 tỷ đồng; lãi ròng 855 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp thực hiện vượt 139% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trong nửa đầu năm, Đạm Phú Mỹ tiêu thụ 560.000 tấn phân bón, 62.000 tấn hóa chất. Trong đó, điểm sáng là sản lượng NPK Phú Mỹ ghi nhận tiêu thụ 75.800 tấn, tăng 54% cùng kỳ và vượt 12% kế hoạch 6 tháng. Sản lượng amoniac (NH3) – sản phẩm hóa chất chính đạt gần 36.200 tấn, vượt 30% kế hoạch 6 tháng và tăng 11% so với cùng kỳ năm 2020. Các sản phẩm hóa chất khác như UFC85, hóa chất chuyên dụng dầu khí... cũng tiêu thụ khả quan.

Tính đến thời điểm ngày 30/6, doanh nghiệp phân bón có 11.961 tỷ đồng tổng tài sản, tăng thêm 660 tỷ đồng so với đầu năm. Đơn vị tăng tiền gửi kỳ hạn ngắn từ 2.185 tỷ đồng đầu năm lên 2.555 tỷ đồng, khoản phải thu và hàng tồn kho thay đổi không đáng kể.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: