Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Đạm Phú Mỹ (DPM) dự chi 1.500 tỷ đồng trả cổ tức đợt 1/2022

Với hơn 391 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty cần chi 1.564 tỷ đồng trả cổ tức. Nguồn chi lấy từ lợi nhuận chưa phân phối của công ty năm 2022, khoảng 6.422 tỷ đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 22/3.

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (Đạm Phú Mỹ - Mã: DPM) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về phương án chi trả cổ tức đợt 1/2022.

Cụ thể, doanh nghiệp đưa ra phương án trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 40%, tương ứng với mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 4.000 đồng. Thời gian chốt danh sách vào ngày 17/2.

Như vậy, với hơn 391 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty cần chi 1.564 tỷ đồng trả cổ tức. Nguồn chi lấy từ lợi nhuận chưa phân phối của công ty năm 2022, khoảng 6.422 tỷ đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 22/3.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế cả năm 2022, doanh thu thuần của Đạm Phú Mỹ đạt 18.627 tỷ đồng tăng 46%, lợi nhuận sau thuế khoảng 5.606 tỷ đồng tăng 77% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức lãi cao kỷ lục của công ty từ khi niêm yết.

Tại thời điểm ngày 31/12, tổng tài sản của công ty đạt 17.748 tỷ đồng tăng 28% so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn khoảng 8.972 tỷ đồng, chiếm 51% tổng tài sản.

Tổng nợ vay của Đạm Phú Mỹ tại ngày 31/12/2022 là 707 tỷ đồng, chủ yếu là nợ vay dài hạn. Vốn chủ sở hữu đạt 14.039 tỷ đồng bao gồm 6.422 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Trong năm nay, Đạm Phú Mỹ dự kiến chi 492 tỷ đồng để đầu tư, trong đó 209 tỷ đồng cho đầu tư xây dựng cơ bản và gần 283 tỷ đồng cho mua sắm tài sản, trang thiết bị, lần lượt cao hơn 3 tỷ và thấp hơn 59 tỷ so với mục tiêu năm ngoái.

Hạ Lam
Theo KTDU

Từ khóa: