Sự kiện hot
8 tháng trước

Đạm Phú Mỹ nâng mức cổ tức lên 50% bằng tiền mặt

DPM đã điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế của năm 2022 lên 3.473 tỷ đồng, gấp gần 4 lần so với kế hoạch cũ. Kế hoạch tổng doanh thu cũng được điều chỉnh lên 17,2 ngàn tỷ đồng, tăng mạnh từ mức 11 ngàn tỷ đồng của kế hoạch cũ.

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (HOSE: DPM) vừa quyết định điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức tiền mặt của năm 2021 lên 50%, đồng thời nâng kế hoạch lợi nhuận năm 2022 lên gần 3,5 ngàn tỷ đồng. 

Cụ thể, DPM đã điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế của năm 2022 lên 3.473 tỷ đồng, gấp gần 4 lần so với kế hoạch cũ. Kế hoạch tổng doanh thu cũng được điều chỉnh lên 17,2 ngàn tỷ đồng, tăng mạnh từ mức 11 ngàn tỷ đồng của kế hoạch cũ.

Trong khi đó, tính đến giữa tháng 5/2022, tổng sản lượng sản xuất của DPM đạt khoảng 443 ngàn tấn phân bón và hóa chất các loại, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2021, đạt gần 41% kế hoạch năm 2022.

Tổng sản lượng tiêu thụ đạt hơn 450 ngàn tấn phân bón hoá chất các loại, tương ứng đạt hơn 41% kế hoạch năm 2022.

DPM cho biết, trong thời gian còn lại của quý II/2022, Tổng công ty phấn đấu giữ vững nhịp sản xuất kinh doanh để hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch bán niên 2022. Đây là mục tiêu hoàn toàn khả thi do DPM đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng các nguồn lực đầu vào cho sản xuất, đảm bảo Nhà máy luôn vận hành ổn định. Đồng thời, DPM đã và đang tích cực điều độ hàng tới các vùng miền để phục vụ kịp thời cho nhu cầu sản xuất vụ Hè Thu/mùa mưa, một trong hai niên vụ lớn nhất trong năm. 

Với kết quả kinh doanh ấn tượng của năm 2021, DPM quyết định tăng tỷ lệ chi trả cổ tức tiền mặt từ 10% lên tới 50%. Đồng thời duy trì tỷ lệ này cho năm 2022.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: