Sự kiện hot
6 tháng trước

Damsan góp 36 tỷ đồng đầu tư mua cổ phần tại Năng lượng Xanh AD

Tổng giá trị đầu tư là 36 tỷ đồng, nguồn vốn được trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty. Thời điểm triển khai trong quý I/2022.

CTCP Damsan (mã chứng khoán ADS - sàn HOSE) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về phương án góp vốn mua cổ phần đầu tư vào hai công ty mới.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến sẽ mua 3,6 triệu cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/CP của CTCP Tập đoàn Năng lượng Xanh AD. Tỷ lệ sở hữu của ADS sau khi mua cổ phần là 20%. Tổng giá trị đầu tư là 36 tỷ đồng, nguồn vốn được trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty. Thời điểm triển khai trong quý I/2022.

Ông Vũ Huy Đông, Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật của Công ty được giao toàn quyền thương lượng, đàm phán, quyết định các nội dung liên quan tại các hợp đồng mua bán cổ phần, ký kết các hợp đồng mua bán cổ phần và các văn bản, tài liệu liên quan khác theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty để thực hiện và hoàn tất giao dịch mua cổ phần.

Về tình hình kinh doanh, trong quý IV/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 482 tỷ đồng từ bán hàng hóa, thành phẩm. Do không phát sinh hoạt động kinh doanh bất động sản trong kỳ này nên giá vốn giảm 3%. Lợi nhuận gộp theo đó gấp 2,6 lần lên 56,5 tỷ đồng; biên lợi nhuận cải thiện từ 4,6% lên 11,7%.

Trong quý IV, lãi tiền gửi và cho vay giảm 61% xuống 3,7 tỷ đồng. Lợi nhuận khác giảm từ 16,2 tỷ xuống 135 triệu đồng do cùng kỳ năm ngoái thanh lý tài sản cố định. Chi phí lãi vay tăng 13,6% lên hơn 10 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý cũng tăng lần lượt 71% và 159% lên hơn 5 tỷ và 16 tỷ đồng, chủ yếu do tăng chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí nhân công và các chi phí khác bằng tiền. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đi ngang ở mức 25,7 tỷ đồng.

Lũy kế năm 2021, doanh thu thuần tăng 13% lên 1.512 tỷ đồng. Do giá vốn tăng ít hơn nên lợi nhuận gộp gấp 2,7 lần lên 176 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế gấp hơn 4 lần đạt 113 tỷ đồng, phần lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ tăng từ 21 tỷ lên gần 85 tỷ đồng. 

Damsan hoạt động chính trong ngành dệt may với nhà máy sợi đặt tại Thái Bình nhưng doanh nghiệp đang chuyển hướng sang lĩnh vực bất động sản nhà ở và bất động sản khu công nghiệp. Trong năm nay, Damsan đặt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm gồm doanh thu 2.223 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 121 tỷ đồng. So với thực hiện 2021, doanh thu tăng 32% và lợi nhuận tăng 7%.

Doanh nghiệp đề ra mục tiêu sản xuất 1.600 tấn sợi xe, 3.600 tấn sợi cọc và 1.680 tấn khăn các loại. Trong khi đó, mục tiêu kinh doanh thương mại 9.000 tấn bông nguyên liệu và 6.600 tấn sợi các loại. Ngoài ra, Damsan đặt kế hoạch xây dựng 150 căn nhà ở thương mại, doanh thu cho thuê bất động sản 35 tỷ đồng (từ Công ty Eiffel).

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: