Sự kiện hot
4 tháng trước

DAP – Vinachem báo lãi quý IV/2021 giảm 42% do giá nguyên vật liệu tăng

Giá vốn tăng 9% lên 638 tỷ đồng cho chi phí đầu vào như lưu huỳnh, quặng apatit, amoniac tăng lần lượt 178,7%, 20% và 119%. Do vậy, lợi nhuận gộp giảm 33% xuống 82 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp giảm từ 17,3% xuống 11,4%

CTCP DAP – Vinachem (Mã chứng khoán DDV – UPCoM) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2021 ghi nhận kết quả kinh doanh sụt giảm do chi phí nguyên vật liệu tăng mạnh.

Theo đó, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu quý IV đạt 720 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm trước. Giá bán phân bình quân trong quý (đã trừ chiết khấu) đạt 15,9 triệu đồng/tấn, gấp đôi cùng kỳ năm trước. Giá vốn tăng 9% lên 638 tỷ đồng cho chi phí đầu vào như lưu huỳnh, quặng apatit, amoniac tăng lần lượt 178,7%, 20% và 119%. Do vậy, lợi nhuận gộp giảm 33% xuống 82 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp giảm từ 17,3% xuống 11,4%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng thêm 4,68 tỷ đồng lên 6,35 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 18,3%, tương ứng giảm 11,65 tỷ đồng về 52,05 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Chi phí bán hàng giảm 52% do giảm chi phí vận chuyển và phí ủy thác xuất khẩu khi sản lượng tiêu thụ giảm. Nhưng chi phí quản lý tăng 19% khi phát sinh chi phí liên quan công tác chống dịch Covid-19 và tổng kết hoàn thành kế hoạch thi đua cả năm.

Doanh nghiệp phân bón báo lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 33 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ năm trước. Cả năm 2021, DAP Vinachem ghi nhận doanh thu tăng 53% lên 2.878 tỷ đồng, lãi ròng gấp 6 lần lên 192 tỷ đồng. Doanh nghiệp vượt 182% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm (68 tỷ đồng).

Lũy kế năm 2021, công ty ghi nhận doanh thu đạt 2.877,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 191,72 tỷ đồng, lần lượt tăng 52,6% và 506,5% so với thực hiện trong năm 2020. Mặc dù vậy, tính tới 31/12/2021, tổng lỗ lũy kế của công ty vẫn còn 9,76 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2021, DDV đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu là 2.480 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 68 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính 2021, với lợi nhuận trước thuế là 191,72 tỷ đồng, công ty đã hoàn thành được 281,9% kế hoạch LNTT trong năm.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của công ty tăng thêm 21,3% so với đầu năm lên 1.852,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 863,1 tỷ đồng, chiếm 46,6% tổng tài sản; tồn kho đạt 511,2 tỷ đồng, chiếm 27,6% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 274,5 tỷ đồng, chiếm 14,8% tổng tài sản và các tài sản khác.

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: