Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

DAP – Vinachem: Doanh thu quí III tăng 32% so với cùng kỳ

Xuất khẩu trong quý III mang về 288 tỷ đồng, gấp 6 lần cùng kỳ 2020 và chiếm 57% cơ cấu tổng doanh thu. Trong khi đó, doanh thu bán hàng trong nước giảm 35% còn 219 tỷ đồng. Giá vốn tăng ít hơn giúp lợi nhuận gộp tăng gần gấp đôi, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 7,3% lên 10,9%.

Công ty DAP – Vinachem (UPCoM: DDV) vừa công bố báo cáo tài chính quý III với sản lượng tiêu thụ đạt 65.426 tấn, tăng 51,8% so với cùng kỳ 2019.

Tuy nhiên, giá bán bình quân là 7,67 triệu đồng/tấn, giảm 1,05 triệu đồng/tấn so với quý III/2019. Nguyên nhân giá giảm xuất phát từ giá thị trường giảm và công ty thực hiện tăng tỷ lệ chiết khấu để kích thích người mua hàng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Doanh thu tăng 32% so với quý III/2019, lên 507 tỷ đồng. Phân bón DAP vẫn là nguồn thu chính của công ty, trong kỳ không phát sinh doanh thu từ bán axit, amoniac. 

Xuất khẩu trong quý III mang về 288 tỷ đồng, gấp 6 lần cùng kỳ 2020 và chiếm 57% cơ cấu tổng doanh thu. Trong khi đó, doanh thu bán hàng trong nước giảm 35% còn 219 tỷ đồng. Giá vốn tăng ít hơn giúp lợi nhuận gộp tăng gần gấp đôi, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 7,3% lên 10,9%.

DAP – Vinachem lỗ hơn 8 tỷ đồng trong hoạt động kinh doanh tài chính. Chi phí bán hàng tăng 7% lên 27 tỷ đồng. Doanh nghiệp lý giải sản lượng tiêu thụ tăng làm tăng chi phí vận chuyển và phí ủy thác xuất khẩu, qua đó, dẫn đến chi phí bán hàng tăng.

Ngoài ra, thuế và lệ phí thuê đất phải nộp và truy thu từ các năm trước gấp hơn 11 lần lên 14 tỷ đồng khiến chi phí quản lý doanh nghiệp gấp 2,1 lần lên 28 tỷ đồng. Kết lại, lỗ sau thuế còn gần 7 tỷ đồng so với mức lỗ 18,4 tỷ đồng từ quý III/2019. Tuy kết quả có cải thiện so với cùng kỳ nhưng kém xa các doanh nghiệp phân bón khác báo lãi lớn trong năm nay.

Lũy kế 9 tháng, DAP – Vinachem báo cáo doanh thu đạt 1.176 tỷ đồng, tăng 5% và lỗ trước thuế là 6,8 tỷ đồng. Công ty còn cách xa mục tiêu lãi 39,6 tỷ đồng đề ra trong năm 2020.

Tính đến 30/9, tổng tài sản doanh nghiệp là 1.697 tỷ đồng, chủ yếu là tài sản cố định. Về nguồn vốn, doanh nghiệp có 482 tỷ đồng nợ phải trả, trong đó nợ vay ngắn hạn là 258,5 tỷ đồng, giảm 40% so với đầu kỳ. DAP – Vinachem không có nợ vay dài hạn .Lỗ lũy kế tính đến hết tháng 9 là 251 tỷ đồng.

Huy Đức
Theo KTDU

Từ khóa: