Sự kiện hot
3 năm trước

Đất Xanh chia cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 15%, vốn điều lệ tăng lên 5.977

Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2020 (841 tỷ đồng). Quyền nhận cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 15% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới).

HĐQT Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) vừa công bố thông tin chốt ngày 10/9 là ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền trong đợt phát hành hơn 77,7 triệu cổ phiếu. Vốn điều lệ tăng từ 5.200 tỷ lên hơn 5.977 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2020 (841 tỷ đồng). Quyền nhận cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 15% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới).

Ngoài phương án cổ phiếu thưởng, tại Đại hội đồng cổ đông cuối tháng 6 đã thông qua phương án phát hành 207 triệu cổ phiếu, tương đương 38,59% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Trong đó, có 7 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng và phát hành riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu với giá không thấp hơn 20.000 đồng/cp.

Doanh nghiệp còn huy động vốn từ kênh trái phiếu thông qua phương án chào bán tối đa 300 triệu USD trái phiếu, mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu, dự kiến niêm yết trái phiếu trên Sở GDCK Singapore. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có thể được bảo lãnh bởi một số các công ty con, công ty liên kết của công ty. Lãi suất được HĐQT xác định theo tình hình thị trường tại thời điểm phát hành.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 6 tháng, doanh thu đạt 6.517 tỷ đồng còn lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 830 tỷ đồng. Với kết quả này, công ty hoàn thành 72% kế hoạch doanh thu và 61% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: