Sự kiện hot
6 tháng trước

Đất Xanh lãi ròng 830 tỷ đồng nửa đầu năm

Lũy kế 6 tháng, doanh thu đạt 6.517 tỷ đồng còn lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 830 tỷ đồng. Với kết quả này, công ty hoàn thành 72% kế hoạch doanh thu và 61% kế hoạch lợi nhuận.

Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2/2021.

Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 3.563 tỷ đồng, gấp 6,5 lần cùng kỳ năm trước do ghi nhận đột biến từ bán căn hộ và đất nền (2.685 tỷ đồng). Hoạt động môi giới cũng có cải thiện với doanh thu gấp gần 3 lần, đạt 704 tỷ đồng. 

Trong đó, doanh thu bán căn hộ và đất nền đóng góp 2.685 tỷ đồng và doanh thu môi giới đóng góp hơn 700 tỷ đồng. Tuy nhiên, biên lãi gộp của doanh nghiệp giảm từ 75% ở cùng kỳ về 55% trong quý II năm nay.

Hoạt động tài chính mang về cho Đất Xanh hơn 35 tỷ đồng doanh thu, chủ yếu đến từ thu nhập lãi vay và tiền gửi. Chi phí tài chính của doanh nghiệp  giảm 77% về 145 tỷ đồng do doanh nghiệp không còn khoản dự phòng đầu tư hơn 500 tỷ.

Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 298 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ hơn 555 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu đạt 6.517 tỷ đồng còn lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 830 tỷ đồng. Với kết quả này, công ty hoàn thành 72% kế hoạch doanh thu và 61% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến thời điểm ngày 30/6, tổng tài sản của Đất Xanh gần 28.390 tỷ đồng, tăng gần 22% so với đầu năm. Phần lớn tài sản của doanh nghiệp tập trung ở hàng tồn kho (9.640 tỷ đồng) và các khoản phải thu (9.202 tỷ đồng).

Đối với các khoản phải thu, doanh nghiệp có phải thu khách hàng khác hơn 1.790 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với đầu năm. Các khoản ký quỹ, ký cược hợp đồng tiếp thị và phân phối tại 16 dự án hơn 2.714 tỷ đồng và một số dự án khác hơn 1.421 tỷ đồng. Trong đó, có hai dự án mới phát sinh trong kỳ gồm Tiến Hải Center City và Eurowindow Gia Lâm.

Nợ phải trả của doanh nghiệp tính đến cuối kỳ gần 15.393 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Trong đó, tổng dư nợ vay chiếm gần 7.000 tỷ đồng (gần 5.900 tỷ đồng là nợ trái phiếu), phải trả tiền đặt cọc mua căn hộ 1.970 tỷ đồng, thu hộ tiền cho chủ đầu tư dự án hơn 1.568 tỷ đồng, người mua căn hộ trả tiền trước hơn 1.320 tỷ đồng.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: