Sự kiện hot
3 năm trước

Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) báo lãi 273 tỷ đồng trong quý 3/2021

Lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp ghi nhận 4.515 tỷ đồng doanh thu thuần và 413 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt giảm 5% và 2% so cùng kỳ. Công ty đã thực hiện 89% kế hoạch lợi nhuận năm 2021 cổ đông giao phó.

Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (HoSE: NT2) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2021 ghi nhận doanh thu sản xuất điện tăng 8% trong khi giá vốn hàng bán giảm 13% so cùng kỳ. Nhờ đó, lãi gộp tăng đến 349% (tức gấp 4.5 lần), đạt 305 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính đã được tiết giảm 86% ghi nhận 7 tỷ đồng trong kỳ do chi phí đi vay giảm mạnh xuất phát từ việc công ty đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ khoản vay nước ngoài xây dựng nhà máy Nhơn Trạch 2 vào 01/06. Trong khi đó, quý III năm trước chịu khoản lỗ chênh lệch tỷ giá số tiền gần 21 tỷ đồng. Kết quả, NT2 báo lãi ròng 273 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước lỗ 6 tỷ đồng).

Lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp ghi nhận 4.515 tỷ đồng doanh thu thuần và 413 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt giảm 5% và 2% so cùng kỳ. Công ty đã thực hiện 89% kế hoạch lợi nhuận năm 2021 cổ đông giao phó.

Tính đến thời điểm cuối kỳ, Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 đang nắm tổng tài sản 6.700 tỷ đồng, tăng 5% so với hồi đầu năm. Lượng tiền gửi ngắn hạn nâng lên 420 tỷ đồng, gấp 9,6 lần. Công ty còn có khoản tài sản ngắn hạn khác gần 291 tỷ đồng (cùng kỳ chưa đến 20 tỷ đồng). Trong khi đó, giá trị tài sản dài cố định giảm 12% còn 3.666 tỷ đồng, chủ yếu do hao mòn lũy kế.

Nợ phải trả tính đến 30/9 là hơn 2.587 tỷ đồng, toàn bộ là nợ ngắn hạn. Trong đó, tổng nợ vay là 615 tỷ đồng, giảm 20,6% so với thời điểm đầu năm.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: