Sự kiện hot
10 tháng trước

Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (CII) bán 10 triệu cổ phiếu NBB, tỷ lệ sở hữu còn 37,52%

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần giảm 16% xuống 1.660 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ thu phí giao thông của CII đóng góp 706 tỷ đồng, chiếm 40% cơ cấu doanh thu và tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, doanh thu từ lĩnh vực kinh doanh bất động sản giảm 39%, mang về 668 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (mã CII – sàn HoSE) vừa bán 10 triệu cổ phiếu NBB để giảm sở hữu từ 47,51% về còn 37,52% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ 7/7 đến 5/8.

Được biết, tính tới 31/12/2021, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM sở hữu 65,32% vốn điều lệ tại NBB và ghi nhận là đầu tư vào công ty con. Tuy nhiên, tới 31/3/2022, CII chỉ còn sở hữu 49% vốn điều lệ tại NBB và ghi nhận là công ty liên kết.

Tại thời điểm quý II/2022, CII ghi nhận doanh thu thuần đạt 948 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn là 23%, giúp lợi nhuận gộp quý 2 vẫn tăng trưởng duơng 26% so với quý 2/2021, đạt 453 tỷ đồng; biên lãi gộp đạt 48%, cải thiện so với mức 36% của cùng kỳ năm ngoái. Theo giải trình, CII cho biết lợi nhuận gộp tăng do các dự án bất động sản với tỷ suất sinh lời cao được bàn giao trong kỳ và chi phí hoạt động giảm so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý 2, CII thu về khoản doanh thu từ hoạt động tài chính đạt tỷ đồng, giảm 40% so với quý 2 năm 2021. Nguyên nhân chính khiến doanh thu từ hoạt động tài chính giảm do giảm lãi từ các hoạt động đầu tư tài chính và hợp tác kinh doanh.

Kết quả, CII đạt mức lợi nhuận sau thuế là 127 tỷ đồng trong quý 2/2022, trong khi cùng kỳ chỉ đạt 67 tỷ, tương ứng mức tăng 89% so với cùng kỳ. LNST thuộc về công ty mẹ là gần 74 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần giảm 16% xuống 1.660 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ thu phí giao thông của CII đóng góp 706 tỷ đồng, chiếm 40% cơ cấu doanh thu và tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, doanh thu từ lĩnh vực kinh doanh bất động sản giảm 39%, mang về 668 tỷ đồng.

Khấu trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm đạt 812 tỷ đồng, tăng gấp 7 lần con số của cùng kỳ năm trước, trong đó phần lãi ròng đạt gần 721 tỷ đồng, gấp gần 23 lần số lãi chỉ xấp xỉ 32 tỷ của nửa đầu năm 2021.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: