Sự kiện hot
2 năm trước

Đầu tư I.P.A (IPA) chuẩn bị chuyển niêm yết sang HNX

HĐQT giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định và tổ chức thực hiện tất cả các công việc liên quan tới việc niêm yết tên sàn HNX. Thời gian dự kiến trong quý III và/hoặc quý IV/2021.

CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (Mã chứng khoán IPA - UPCoM) thông qua kế hoạch chuyển sàn niêm yết.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến huỷ giao dịch gần 89,1 triệu cổ phiếu trên sàn UPCoM và đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

HĐQT giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định và tổ chức thực hiện tất cả các công việc liên quan tới việc niêm yết tên sàn HNX. Thời gian dự kiến trong quý III và/hoặc quý IV/2021.

Trong quý 2/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 64,4 tỷ đồng, tăng hơn 92% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do tăng doanh thu hoạt động của nhà máy Nậm Phàng B chính thức vận hành từ quý 4/2020. Trong khi đó chi phí giá vốn chỉ tăng nhẹ 3,4% nên lợi nhuận gộp thu về tăng cao gấp 4,2 lần kết quả quý 2/2020, ghi nhận 39,3 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 1.158,6 tỷ đồng, tăng cao gấp 32,6 lần cùng kỳ năm trước – đây là con số kỷ lục về lợi nhuận của IPA từ khi thành lập tới nay. EPS quý 2 đạt 13.160 đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, IPA đạt doanh thu 120,4 tỷ đồng, tăng 26,7%, nhờ lãi lớn trong quý 2 nên lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm đạt 1.262,8 tỷ đồng, tăng cao gấp 34 lần so với cùng kỳ năm trước, trong đó LNST Công ty mẹ đạt 1.148,8 tỷ đồng, EPS 6 tháng tương đương 14.239 đồng.

Tính tới 30/6/2021 tổng tài sản IPA tăng 1.519 tỷ đồng so với hồi đầu năm lên mức 5.639,5 tỷ đồng, trong đó các khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 1 tháng tại ngân hàng và các tổ chức tài chính tăng vọt từ 2,8 tỷ đồng lên 978,5 tỷ đồng và khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng cao gấp 10 lần lên 900 tỷ đồng.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: