Sự kiện hot
khoảng 1 tháng trước

Đầu tư IDJ (IDJ) dự kiến phát hành hơn 19 triệu cổ phiếu chia cổ tức năm 2021

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 191,1 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty.

CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (mã chứng khoán IDJ - sàn HNX) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2021.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến phát hành hơn 19 triệu cổ phiếu trả cổ tức, tỷ lệ 13% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 13 cổ phiếu mới). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 6/7.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 191,1 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty.

Bên cạnh đó, mới đây, IDJ cũng thông báo việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần sở hữu tại CTCP Đầu tư APEC Thái Nguyên, số lượng 2,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 25% vốn điều lệ. Qua đó, APEC Thái Nguyên không còn là công ty liên kết của IDJ từ ngày 24/6/2022.

Mặt khác, IDJ đã nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần sở hữu tại CTCP Đầu tư dịch vụ du lịch Phúc Thịnh, số lượng hơn 4,87 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 70% vốn điều lệ. Từ ngày 24/6, Phúc Thịnh sẽ trở thành công ty con của IDJ.

Về tình hình kinh doanh, trong quý I/2022, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu bán hàng đạt 85 tỷ đồng, đi lùi hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cơ cấu doanh thu, dự án Diamond Park Lạng Sơn mang về doanh thu tỷ trọng cao nhất với 63 tỷ đồng, giảm 36% cùng kỳ. IDJ đã có doanh thu từ bán dự án APEC Hải Dương với 8 tỷ đồng, phần còn lại đến từ cho thuê TTTM, văn phòng; hợp đồng xây dựng và doanh thu khác.

Khấu trừ đi chi phí vốn, lợi nhuận gộp quý 1 năm 2022 đạt 23 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ; biên lãi gộp bị thu hẹp xuống còn 28% trong khi cùng kỳ năm ngoái đạt 31%.

Về doanh thu tài chính, công ty thực hiện được 2,5 tỷ đồng trong kỳ, giảm 59%; trái lại chi phí tài chính lại tăng gần 8 lần lên mức 2,8 tỷ đồng, toàn bộ thuộc về chi phí lãi vay.

Khấu trừ các chi phí, lợi nhuận trước thuế đạt 18 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 14,4 tỷ đồng tương ứng giảm 51% so với cùng kỳ năm trước. LNST của cổ đông công ty mẹ giảm hơn 51% xuống còn 14,3 tỷ đồng.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: