Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Đầu tư IPA (IPA) đăng ký mua hơn 4 triệu cổ phiếu PTI

Giao dịch dự kiến từ ngày 16/6 đến ngày 15/7/2022. Hiện Tập đoàn đầu tư IPA chưa nắm giữ cổ phiếu PTI nào.

CTCP Tập đoàn đầu tư IPA (IPA – sàn HNX) mới đây đã tiếp tục đăng ký mua thêm cổ phiếu của Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI – sàn HNX) theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Cụ thể, IPA đăng ký mua thêm 4,292 triệu cổ phiếu của Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI – sàn HNX) theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Giao dịch dự kiến từ ngày 16/6 đến ngày 15/7/2022. Hiện Tập đoàn đầu tư IPA chưa nắm giữ cổ phiếu PTI nào.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/6, cổ phiếu PTI đứng tại mức giá 63.000 đồng/CP. Nếu tạm tính với mức thị giá này, IPA sẽ phải chi khoảng tỷ đồng để mua vào lượng cổ phiếu PTI đã đăng ký, đồng thời sẽ trở thành cổ đông lớn của PTI với tỷ lệ sở hữu vốn gần 5,35%.

Trước đó, từ ngày 13/5 đến ngày 10/6/2022, IPA cũng đã đăng ký mua 4,2 triệu cổ phiếu PTI nhưng không thành công, nguyên nhân là do tổ chức này đã điều chỉnh thời gian dự kiến giao dịch.

Về tình hình kinh doanh tại PTI, trong quý I/2022 doanh nghiệp ghi nhận hoạt động kinh doanh đi lùi với lợi nhuận gộp giảm 83% so cùng kỳ, còn hơn 28 tỷ đồng. Nguyên nhân do chi phí tăng 28%, trong khi doanh thu chỉ tăng 12%. Hơn nữa, hoạt động tài chính có lợi nhuận giảm nhẹ 3% so cùng kỳ, còn hơn 71 tỷ đồng.

Do đó, mặc dù chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 64% cùng lợi nhuận công ty liên kết cao gấp 12 lần, PTI vẫn ghi nhận lợi nhuận ròng giảm 44%, còn hơn 38 tỷ đồng.

Năm 2022, PTI lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế giảm 22% so với năm 2021, còn 260 tỷ đồng, khi dự báo thị trường bảo hiểm phi nhân thọ khó tăng trưởng đột phá. So với kế hoạch, Công ty đã thực hiện được 18% mục tiêu lợi nhuận sau quý đầu năm.

Tính đến ngày 31/03/2022, tổng tài sản của PTI đạt hơn 9,116 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Trong đó, tiền với các khoản tương đương tiền tăng 26%, lên gần 192 tỷ đồng và đầu tư tài chính dài hạn tăng 50%, lên gần 1,088 tỷ đồng.

Nợ phải trả cũng tăng 8% so với đầu năm, lên hơn 6,898 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm gần 5,266 tỷ đồng. Ngoài ra, PTI còn phát sinh mới khoản vay ngắn hạn 150 tỷ đồng.

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: