Sự kiện hot
3 tháng trước

Đầu tư LDG lãi 1 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Lũy kế 6 tháng, LDG đạt 127,3 tỷ đồng doanh thu thuần và 1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm lần lượt 72% và 58% cùng kỳ. Kết quả này chỉ hoàn thành 8% kế hoạch doanh thu và 0,3% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

CTCP Đầu tư LDG (LDG Invesment - HoSE: LDG) công bố báo cáo tài chính quý 2/2021.

Theo đó, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 90,3 tỷ đồng, giảm tới 77% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí tài chính quý này gấp 2,7 lần cùng kỳ năm trước, ở mức 11,6 tỷ đồng, trong đó, riêng lãi vay ngân hàng do có phát sinh nợ dài hạn đã lên tới gần 11 tỷ đồng.

Mặc dù tiết giảm chi phí bán hàng nhưng chi phí quản lý tăng tới 60% đẩy lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp xuống thấp, chỉ đạt hơn 715 triệu đồng, giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Lũy kế 6 tháng, LDG đạt 127,3 tỷ đồng doanh thu thuần và 1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm lần lượt 72% và 58% cùng kỳ. Kết quả này chỉ hoàn thành 8% kế hoạch doanh thu và 0,3% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Trong 6 tháng, dòng tiền kinh doanh của LDG âm 416 tỷ đồng, phần lớn đến từ việc tăng các khoản phải thu (962 tỷ đồng). Công ty có 3.138 tỷ đồng phải thu ngắn hạn và 1.229 tỷ đồng phải thu dài hạn, chiếm 67% tổng tài sản, trong đó, gần 2.100 tỷ đồng là các khoản đặt cọc, ký quỹ ký cược ngắn, dài hạn.

Nợ vay tài chính cuối kỳ là 939 tỷ đồng, tăng 60% so với đầu kỳ, chủ yếu do phát sinh thêm 310 tỷ đồng nợ dài hạn. Riêng quý II công ty vay dài hạn thêm 168 tỷ đồng. Tổng nợ vay/vốn chủ sở hữu là 39%.

Hàng tồn kho trong 6 tháng không thay đổi nhiều, đạt 1.099 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang ở nhiều dự án. 

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: