Sự kiện hot
khoảng 1 tuần trước

Đầu tư LDG (LDG) ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng 63% trong quý II/2022

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, Đầu tư LDG ghi nhận doanh thu đạt 139,52 tỷ đồng, tăng 9,6% và lợi nhuận sau thuế đạt 14,12 tỷ đồng, tăng 55,8% so với cùng kỳ.

CTCP Đầu tư LDG (LDG) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2022 ghi nhận lợi nhuận tăng 63% trong quý nhờ khoản doanh thu tài chính tăng đột biến.

Theo đó, Đầu tư LDG ghi nhận doanh thu đạt gần 13 tỷ đồng, giảm 86% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận gộp cũng giảm 86% về 6,33 tỷ đồng. 

Điểm nổi bật là doanh thu tài chính tăng đột ngột gấp 21 lần lên 63 tỷ đồng chủ yếu do ghi nhận lãi phạt chậm thanh toán 62,6 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận. Chi phí tài chính cũng tăng gấp 2,8 lần. Sau cùng, lợi nhuận sau thuế của LDG đạt 7,7 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, Đầu tư LDG ghi nhận doanh thu đạt 139,52 tỷ đồng, tăng 9,6% và lợi nhuận sau thuế đạt 14,12 tỷ đồng, tăng 55,8% so với cùng kỳ.

Trong năm 2022, Đầu tư LDG đặt kế hoạch tổng doanh thu 2.337 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 310 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty chỉ mới hoàn thành được 4,6% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, dòng tiền kinh doanh chính tiếp tục âm 516,5 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 416,4 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 34,7 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 718.2 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ. 

Tính tới 30/6, tổng tài sản của Đầu tư LDG tăng 10% lên 7.837,6 tỷ đồng. Trong kỳ, các khoản phải thu dài hạn tăng 17% so với đầu năm, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 7,1%.

Tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 57% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 723,1 tỷ đồng lên 1.993 tỷ đồng và chiếm tới 25,4% tổng nguồn vốn.

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: