Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Đầu tư LDG (LDG) muốn chuyển nhượng toàn bộ vốn tại Thủy sản Bình Minh

Lý do được Công ty đưa ra do nhà đầu tư thực hiện bảo lãnh cho cam kết mua lại 1.800 trái phiếu của Bên nhận chuyển nhượng lại trong thời hạn 3,5 tháng, kể từ ngày bên nhận chuyển nhượng lại nhận chuyển nhượng từ các nhà đầu tư trái phiếu hiện tại có yêu cầu mua lại trước hạn.

CTCP Đầu tư LDG (mã LDG – sàn HoSE) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về phương án chuyển nhượng toàn bộ 5.394.600 cổ phiếu CTCP Thuỷ sản Bình Minh, tương đương 99,9% vốn điều lệ.

Lý do được Công ty đưa ra do nhà đầu tư thực hiện bảo lãnh cho cam kết mua lại 1.800 trái phiếu của Bên nhận chuyển nhượng lại trong thời hạn 3,5 tháng, kể từ ngày bên nhận chuyển nhượng lại nhận chuyển nhượng từ các nhà đầu tư trái phiếu hiện tại có yêu cầu mua lại trước hạn.

Theo tìm hiểu, tính tới cuối năm 2021, CTCP Thuỷ sản Bình Minh có tổng tài sản là 64,53 tỷ đồng và ghi nhận lỗ 74,4 triệu đồng.

Trong quý III/2022, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 124 tỷ đồng, giảm 83% so với cùng kỳ năm 2020. Trừ đi hơn 56 tỷ đồng giá vốn, lợi nhuận gộp trong quý III đạt hơn 68 tỷ đồng, giảm hơn 60% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, chi phí tài chính tăng gấp 2,3 lần cùng kỳ lên mức hơn 9,7 tỷ đồng, ngược lại chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều ghi nhận giảm.

Cụ thể, chi phí bán hàng giảm gần 99%, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 14,5%, lần lượt đạt 1,3 tỷ đồng và 19,1 tỷ đồng.

Chốt quý, Đầu tư LDG báo lãi sau thuế quý III hơn 30,7 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần mức thực hiện cùng kỳ năm 2020. Chênh lệch lợi nhuận giữa quý III/2021 và cùng kỳ năm 2020 chủ yếu do chi phí bán hàng của Đầu tư LDG giảm hơn 133 tỷ đồng, giúp lợi nhuận trong kỳ tăng mạnh bất chấp doanh thu lao dốc.

So với 2 quý đầu năm khi lợi nhuận (mỗi kỳ) đạt chưa tới 1 tỷ đồng, kết quả quý III của Đầu tư LDG cho thấy sự bứt phá và tăng trưởng đáng kể.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của Đầu tư LDG lần lượt đạt 251 tỷ đồng và 31,7 tỷ đồng, tương ứng giảm 79% và tăng gấp 2,5 lần cùng kỳ năm 2020.

Dù lợi nhuận quý III và lũy kế 9 tháng của Đầu tư LDG ghi nhận khả quan so với cùng kỳ, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này tại thời điểm cuối quý III lại ghi nhận âm hơn 479 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ là dương 89 tỷ đồng.

Năm 2021, ban lãnh đạo Đầu tư LDG kỳ vọng doanh thu đạt 1.574 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 301 tỷ đồng, mặc dù chỉ tăng 13% về doanh thu, tuy nhiên lợi nhuận ước đạt gấp 23 lần so với thực hiện năm trước.

Như vậy sau 9 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 20% kế hoạch về doanh thu và 10,5% kế hoạch về lợi nhuận. Nếu không có sự bứt phá trong quý IV, Đầu tư LDG nhiều khả năng không thể hoàn thành kế hoạch như cổ đông đã thông qua.

Về cơ cấu tài sản, quy mô tổng tài sản của Đầu tư LDG tính tới cuối quý III đạt hơn 6.737 tỷ đồng, tăng gần 22% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 25% lên mức 3.390 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm nhẹ 3% còn gần 1.060 tỷ đồng, chủ yếu tập trung ở dự án khu dân cư dịch vụ Giang Điền - Khu A (218 tỷ đồng), dự án khu dân cư Tân Thịnh (273 tỷ đồng), dự án chung cư tại đại lộ Võ Văn Kiệt (169 tỷ đồng),….

Tổng nợ phải trả tăng 48% so với đầu năm, đạt hơn 3.602 tỷ đồng. Trong đó tổng nợ vay dài hạn và ngắn hạn tăng 69%, đạt hơn 996 tỷ đồng.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: