Sự kiện hot
10 tháng trước

Đầu tư Nam Long (NLG) lên phương án mua lại 1.000 cổ phiếu quỹ

Chốt phiên 16/11, cổ phiếu NLG đã mất gần 70% giá trị so với đầu năm và mất một nửa giá so với cuối tháng 8. Nguồn mua lại cổ phiếu được trích từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối của công ty.

CTCP Đầu tư Nam Long (Mã: NLG) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về phương án mua lại cổ phiếu quỹ với tổng giá trị không vượt quá 1.000 tỷ đồng.

Nam Long muốn mua lại cổ phiếu trong bối cảnh cổ phiếu NLG liên tục trượt dốc. Chốt phiên 16/11, cổ phiếu NLG đã mất gần 70% giá trị so với đầu năm và mất một nửa giá so với cuối tháng 8. Nguồn mua lại cổ phiếu được trích từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối của công ty.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2022 ghi nhận doanh thu thuần đạt 882 tỷ đồng, gấp 5,8 lần cùng kỳ song giá vốn cũng tăng mạnh từ 74 tỷ đồng lên 524 tỷ đồng.

Ngược lại, do doanh thu tài chính giảm sâu 92,2% xuống còn 29 tỷ đồng (do cùng kỳ Công ty phát sinh khoản lãi từ việc mua CTCP Southgate), trong khi, chi phí tài chính tăng mạnh 158% lên gần 48 tỷ đồng. Kết quả, NLG báo lãi sau thuế quý 3/2022 đi lùi hơn 82% so với cùng kỳ về còn gần 51 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, NLG mang về 2.710 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 244% so với cùng kỳ; 276 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế đạt, giảm 61% so với cùng kỳ. Theo đó, NLG mới chỉ thực hiện được 38% chỉ tiêu doanh thu và 21,1% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tại thời điểm ngày 30/9, tổng tài sản NLG đạt 25.526 tỷ đồng, tăng 8,1% so với đầu năm, chủ yếu  là hàng tồn kho với 16.105 tỷ đồng; tiền và các khoản tương đương tiền 3.902 tỷ đồng và các khoản phải thu ngắn hạn 2.556 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả của NLG là 12.604 tỷ đồng, tăng 24,9%. Trong đó nợ ngắn hạn chiếm 65%, chủ yếu tới từ 3.837 tỷ đồng người mua trả tiền trước ngắn hạn, vay ngắn hạn 1.652 tỷ đồng.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: