Sự kiện hot
2 năm trước

Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): 6 tháng đầu năm lãi ròng đạt 549,7 tỷ đồng

Lũy kế nửa đầu năm, doanh thu Đầu tư Sài Gòn VRG đạt 2.997 tỷ đồng, tăng 37%; lãi ròng 513 tỷ đồng, tăng 31%. Doanh nghiệp vượt 5% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (mã chứng khoán SIP - UPCoM) mới công bố báo cáo tài chính quý II và lũy kế 6 tháng đầu năm 2021.

Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần quý II đạt 1.666 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn tăng 39% nên lãi gộp đạt 328 tỷ đồng, tăng 155%. Biên lãi gộp cải thiện từ 11,8% lên 19,7%.

Tuy nhiên, doanh thu tài chính giảm 19% xuống 118 tỷ đồng do lãi tiền gửi và cho vay giảm. Chi phí tài chính 7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước hoàn nhập 127 tỷ đồng (hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh). Do vậy, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 327 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế nửa đầu năm, doanh thu Đầu tư Sài Gòn VRG đạt 2.997 tỷ đồng, tăng 37%; lãi ròng 513 tỷ đồng, tăng 31%. Doanh nghiệp vượt 5% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Trong cơ cấu doanh thu, doanh thu bán điện, nước tăng 35,2% lên 2.369 tỷ đồng và chiếm 77% tổng doanh thu. Doanh thu cho thuê đất cũng tăng 72% lên 141 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý II, doanh nghiệp có 331 tỷ đồng doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn, tăng thêm 77 tỷ so với đầu năm; doanh thu chưa thực hiện dài hạn 9.873 tỷ đồng, tăng thêm 763 tỷ đồng. Tổng doanh thu chưa thực hiện đạt 10.204 tỷ đồng, tương đương 58,6% tổng tài sản. Đây là những khoản doanh thu nhận trước tiền thuê đất, nhà xưởng.

Doanh nghiệp có 3.496 tỷ đồng khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, trong đó 428 tỷ đồng chứng khoán kinh doanh và 3.072 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (tiền gửi). Danh mục đầu tư chứng khoán của Đầu tư Sài Gòn VRG gồm Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR), Casumina (CSM), Cao su Tây Ninh (TRC) và Công ty Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG).

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: