Sự kiện hot
3 tháng trước

Dầu Tường An báo lãi quí 1/2021 gấp 2,6 lần

Chi phi quản lý doanh nghiệp giảm mạnh nhất 63% xuống 9 tỷ đồng, còn các chi phí khác đã được kiểm soát nên không có sự thay đổi lớn. Kết quả, doanh nghiệp báo lãi sau thuế đạt 78 tỷ đồng, tăng 160% so với cùng kỳ năm 2020.

Dầu Tường An báo lãi quí 1/2021 gấp 2,6 lần  - Ảnh 1

CTCP Dầu thực vật Tường An (mã: TAC) công bố báo cáo tài chính quí 1/2021.

Theo đó, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.583 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn hàng bán tăng 56% lên thành 1.356 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp tăng 40% đạt 218 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phi quản lý doanh nghiệp giảm mạnh nhất 63% xuống 9 tỷ đồng, còn các chi phí khác đã được kiểm soát nên không có sự thay đổi lớn. Kết quả, doanh nghiệp báo lãi sau thuế đạt 78 tỷ đồng, tăng 160% so với cùng kỳ năm 2020.

Kế hoạch kinh doanh trong năm 2021, công ty dự kiến sẽ tiếp tục tập trung phát triển đa dạng hoá danh mục sản phẩm, tối ưu hóa mô hình chuỗi cung ứng và hoạt động hiệu quả.

Trong đó, Tường An sẽ tiếp tục tập trung gia tăng thị phần ở hai dòng sản phẩm trung và cao cấp, nâng cấp và phát triển các sản phẩm theo xu hướng của thị trường, đáp ứng tối đa nhu cầu của người tiêu dùng.

Tường An sẽ đầu tư mở rộng nhà máy Phú Mỹ. Trong đó nâng cấp công suất nhà máy tinh luyện, đầu tư một số hạng mục máy móc thiết bị, mở rộng kho, bồn chứa. Đối với nhà máy Vinh, công ty sẽ mở rộng diện tích xây dựng từ 8.800 m2 lên 17.000 m2, nâng công suất nhà máy dầu tại Vinh từ 40.000 tấn/năm lên 150.000 tấn/năm nhằm tiết giảm chi phí sản xuất và Logistics, đồng thời gia tăng năng lực cung ứng hàng hóa cho thị trường miền Bắc và miền Trung.

Tính đến thời điểm cuối kỳ, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 1.797 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền là 39 tỷ đồng, tài sản phải thu ngắn hạn, chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng chiếm 299 tỷ đồng. Đầu tư tài chính ngắn hạn - dài hạn hơn 431 tỷ đồng.

Nợ phải trả của doanh nghiệp 1.271 tỷ đồng, chiếm phần lớn là nợ ngắn hạn. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính 876 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: