Sự kiện hot
11 tháng trước

Dầu Tường An dùng 67,6 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức năm 2020

Dầu thực vật Tường An (HoSE: TAC) công bố quyết định HĐQT ngày 31/12 là ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2020 tỷ lệ 20%.

Theo đó, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 20% với 1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 31/12, ngày chi trả 15/1/2021.

Với 33,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Tường An chi ra khoảng 67,6 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức năm 2020.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính quí III của doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 1.404 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn tăng ở mức tương đương nên lãi gộp cũng tăng 37% đạt 220 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cho biết trong quý đã tập trung phát triển sản phẩm cốt lõi, sản phẩm cao cấp và tái định vị thương hiệu Tường An để thúc đẩy doanh thu. Đồng thời, đơn vị cũng quản lý chi phí bán hàng, chi phí quản lý để mang lại hiệu quả tốt hơn.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý cùng tăng lần lượt 20% và 141%. Qua đó, lãi sau thuế của doanh nghiệp dầu ăn tăng 140% đạt 79 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu Tường An tăng 32% đạt 3.594 tỷ đồng; lãi trước thuế 184 tỷ và sau thuế 147 tỷ đồng, cùng tăng 81%. EPS đạt 4.338 đồng, tăng 118% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến thời điểm 30/9, Tường An có 1.727 tỷ đồng tổng tài sản; tập trung ở phải thu ngắn hạn 626 tỷ và hàng tồn kho 536 tỷ đồng, giảm lần lượt 7% và 4% so với đầu năm. Ngược lại, tiền và tương đương tiền đạt 186 tỷ đồng, gấp 3,4 lần đầu năm.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: