Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

DC4 báo lãi cả năm 2021 đạt 43 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2020

Lũy kế trong năm 2021, công ty ghi nhận doanh thu đạt 614,23 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 42,98 tỷ đồng, lần lượt tăng 31,8% và 33,4% so với cùng kỳ năm trước.

CTCP Xây dựng DIC Holdings (Mã chứng khoán DC4 – sàn HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2021.

Theo đó, trong quý IV/2021, DC4 ghi nhận doanh thu đạt 157,94 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 10,92 tỷ đồng, lần lượt giảm 17% và tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 10,9% lên 16,5%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 25,3% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 5,26 tỷ đồng lên 26,04 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 100,4%, tương ứng tăng thêm 0,26 tỷ đồng lên 0,52 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 71,8%, tương ứng tăng thêm 4,89 tỷ đồng lên 11,7 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế trong năm 2021, công ty ghi nhận doanh thu đạt 614,23 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 42,98 tỷ đồng, lần lượt tăng 31,8% và 33,4% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2021, DC4 đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 40 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính, công ty hoàn thành 107,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Mặc dù kết quả kinh doanh tăng trưởng nhưng dòng tiền lại không tương xứng. Cụ thể, trong năm 2021, dòng tiền kinh doanh chính âm 149,6 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 42,4 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 1,9 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 301,1 tỷ đồng, chủ yếu là tiền đi vay. Như vậy, để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh, công ty đã tăng vay nợ và phát hành thêm cổ phiếu.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của DC4 tăng 58,2% so với đầu năm lên 984,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn đạt 381,9 tỷ đồng, chiếm 38,8% tổng tài sản; tồn kho đạt 309,6 tỷ đồng, chiếm 31,5% tổng tài sản; tiền và các khoản tương đương tiền đạt 195,2 tỷ đồng, chiếm 19,8% tổng tài sản.

Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 64,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 150 tỷ đồng lên 381,9 tỷ đồng; tồn kho tăng 32,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 75,8 tỷ đồng lên 309,6 tỷ đồng và đây cũng chính là hai nguyên nhân chính dẫn tới dòng tiền kinh doanh chính âm 149,6 tỷ đồng.

Hà Quyên
Theo KTDU

Từ khóa: