Sự kiện hot
10 tháng trước

DCM: Tăng kế hoạch lãi gấp 9 lần

Ngày 22/12, HĐQT Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau, HoSE: DCM) vừa phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

DCM: Tăng kế hoạch lãi gấp 9 lần  - Ảnh 1

Ngày 22/12, HĐQT Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau, HoSE: DCM) vừa phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Về chỉ tiêu tài chính, tổng doanh thu được điều chỉnh giảm gần 13% về 6.953 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế là hơn 479 tỷ đồng, gấp hơn 9 lần kế hoạch cũ. Chính sách cổ tức cho năm nay dự kiến là 6%, tương đương với mức chi cho năm 2019.

Về sản lượng, chỉ tiêu kinh doanh phân ure tăng 25% lên gần 867.570 tấn, trong khi đó tiêu thụ các loại phân N46.Plus, NPK và phân bón tự doanh đều giảm so với kế hoạch ban đầu.

Dù đã điều chỉnh tăng mạnh so với kế hoạch ban đầu, mức kế hoạch mới vẫn ở mức thấp so với các năm trước, chỉ tăng so với năm 2019.

Thực tế hoạt động kinh doanh của Đạm Cà Mau có khởi sắc trong 9 tháng đầu năm. Doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần tăng 7% lên 5.295 tỷ đồng, nhờ chi phí đầu vào giảm mạnh giúp lợi nhuận sau thuế cao gấp rưỡi cùng kỳ đạt 462 tỷ đồng.

Như vậy với kế hoạch điều chỉnh, công ty vẫn đã thực hiện được hơn 96% chỉ tiêu sau 9 tháng.

Về kết quả kinh doanh, theo BCTC hợp nhất quý 3/2019 với doanh thu thuần 1.488 tỷ đồng, tăng 6%. Tuy nhiên, do chi phí giá vốn tăng, trong đó giá khí nguyên liệu tăng cao khiến lợi nhuận giảm mạnh 67% về 122 tỷ đồng; biên lãi gộp giảm mạnh, từ 26% quý 3/2018 chỉ còn 8% quý 3 năm nay.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty đạt doanh thu thuần 4.935 tỷ, tăng 6%; ngược lại lợi nhuận sau thuế giảm gần nửa về 308 tỷ đồng. So với kế hoạch 6.940,6 tỷ doanh thu và 240,6 tỷ LNST, 9 tháng Công ty lần lượt thực hiện được 71% chỉ tiêu doanh thu, và vượt chỉ tiêu lợi nhuận.

Tính đến thời điểm 30/9/2019, tổng tài sản của Đạm Cà Mau ở mức 10.726 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho tăng gần 2 lần lên 1.746 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty đang có 2.100 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: