Sự kiện hot
6 năm trước

Đề nghị khởi kiện 230 doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội thành phố đã chuyển 230 hồ sơ doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội đề nghị Liên đoàn Lao động TP Hà Nội khởi kiện với số tiền nợ là 248,005 tỷ đồng.

Theo thông tin tại hội nghị giao ban công tác tháng 7-2017 của Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội, đến hết tháng 6-2017, số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc trên toàn thành phố là 1.431.495 người, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 23.571 người và tham gia bảo hiểm y tế là 4.324.382 người, đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế là 82,4% dân số. Số thu trên toàn thành phố là 15.699,2 tỷ đồng, đạt 47,2% kế hoạch.

Trong tháng 6-2017, Bảo hiểm xã hội thành phố giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho 1.573 đối tượng hưởng hằng tháng; 2.683 lượt người hưởng một lần; thanh toán chi phí khám, chữa bệnh cho 676.779 lượt người, với tổng số chi phí khoảng 1.093,9 tỷ đồng. 164.790 lượt giao dịch hồ sơ điện tử và 18.742 lượt giao dịch hồ sơ qua dịch vụ bưu chính đã được thực hiện.

Tuy nhiên, tổng số nợ bảo hiểm xã hội vẫn không có chiều hướng giảm, đến ngày 30-6 là 3.811,02 tỷ đồng, chiếm 11,3% so với số phải thu. Trước tình trạng trên, Bảo hiểm xã hội thành phố đã chuyển 230 hồ sơ doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội đề nghị Liên đoàn Lao động TP Hà Nội khởi kiện với số tiền nợ là 248,005 tỷ đồng. Trong tháng 6-2017, Bảo hiểm xã hội thành phố đã thu hồi được 13,8 tỷ đồng sau khi thực hiện thanh tra 17 đơn vị sử dụng lao động.

Khánh An

Theo Hà Nội Mới

Từ khóa: