Sự kiện hot
khoảng 1 tuần trước

Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR) báo lãi giảm 54% so với cùng kỳ năm trước

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của TTC Land đạt 495,7 tỷ đồng, giảm 59%, lợi nhuận sau thuế tổng hai quý đạt 123,4 tỷ đồng, giảm 32%. Trong đó, nguồn doanh thu chính trong nửa đầu năm của công ty ghi nhận chủ yếu từ dự án Carillon 7 tại quận Tân Phú (TP.HCM).

CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, SCR) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2022 ghi nhận doanh thu và lợi nhuận đều đi lùi so cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần của TTC Land ghi nhận đạt 100 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ đạt hơn 1.148 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 91%; lợi nhuận gộp trong quý của công ty chỉ ghi nhận đạt 32 tỷ đồng.

TTC Land thu về khoản doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 206,3 tỷ đồng, tăng 85,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, cũng ty cũng ghi nhận khoản lãi hơn 12,6 tỷ đồng đầu tư vào công ty liên kết, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 2,1 tỷ đồng.

Dù vậy, chi phí tài chính tăng mạnh lên 128 tỷ đồng từ mức 54 tỷ đồng, do phải trích lập gần 67 tỷ đồng dự phòng đầu tư tài chính. 

Hơn nữa, trong khoản mục lợi nhuận (lỗ) khác của công ty ghi nhận lỗ hơn 2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 23 tỷ đồng. Trong đó, hơn 1 tỷ đồng là tiền phạt vi phạm hợp đồng. Kết quả, công ty báo lãi sau thuế hơn 65,5 tỷ đồng, giảm 54,4% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của TTC Land đạt 495,7 tỷ đồng, giảm 59%, lợi nhuận sau thuế tổng hai quý đạt 123,4 tỷ đồng, giảm 32%. Trong đó, nguồn doanh thu chính trong nửa đầu năm của công ty ghi nhận chủ yếu từ dự án Carillon 7 tại quận Tân Phú (TP.HCM).

Tính đến 30/6, tổng tài sản của TTC Land đạt 6.358 tỷ đồng, giảm 5,4% so với đầu năm. Giá trị hàng tồn kho đến cuối kỳ của công ty ghi nhận hơn 2.857 tỷ đồng, chiếm gần một nửa là bất động sản dở dang (gồm chi phí đầu tư và phát triển) của dự án Jamona City với giá trị 1.172 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của công ty tính đến cuối kỳ đạt 4.738 tỷ đồng, chiếm khoảng 78,9% tổng nguồn vốn. Trong đó, dư nợ vay là 1.801 tỷ đồng với các khoản vay ngắn hạn hơn 860 tỷ đồng.

Hạ Lam
Theo KTDU

Từ khóa: