Sự kiện hot
5 tháng trước

DIC Corp (DIG) rót vốn thành lập DIC-Urbiz

Công ty thành viên mới này có vốn điều lệ dự kiến 50 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt và tài sản khác theo danh mục xác định giá trị tài sản góp vốn.

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, HoSE: DIG) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về phương án góp vốn thành lập công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp DIC (DIC-Urbiz). 

Được biết, doanh nghiệp chuẩn bị thành lập có nhiệm vụ triển khai các thủ tục để được lựa chọn làm chủ đầu tư các dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao... Ngoài ra, đơn vị này cũng sẽ thực hiện quản lý, đầu tư và khai thác, kinh doanh các dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao…; thực hiện tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý… và một số nhiệm vụ khác do chủ sở hữu giao theo từng thời điểm. 

DIC Corp còn có trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty con mới. Công ty thành viên mới này có vốn điều lệ dự kiến 50 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt và tài sản khác theo danh mục xác định giá trị tài sản góp vốn. 

Ông Hoàng Văn Tăng, Tổng Giám đốc DIC Corp sẽ giữ chức Chủ tịch DIC-Urbiz, đại diện 80% phần vốn góp của công ty mẹ; ông Chu Văn Thanh sẽ giữ chức Tổng Giám đốc, đại diện 20% còn lại. Ngoài ra, DIC Corp cũng bổ nhiệm ông Mai Văn An làm Phó Tổng Giám đốc thường trực và bà Lê Thị Thúy Nga làm Phó Tổng Giám đốc, đồng thời điều chuyển toàn bộ nhân sự từ Chi nhánh DIC-VEC và Chi nhánh DIC Him Lam về DIC-Urbiz.

Trong quý II/2022, lợi nhuận gộp tăng 12,4% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 26,68 tỷ đồng lên 242,04 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 451,2%, tương ứng tăng thêm 21,07 tỷ đồng lên 25,74 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của DIC Corp đạt 1.094 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 96,3 tỷ đồng, tăng 48,1%.

Được biết, năm 2022, DIC Corp đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.900 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 183,15 tỷ đồng, công ty chỉ mới hoàn thành được 9,6% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới thời điểm cuối quý II, tổng tài sản của công ty đạt 16.029 tỷ đồng, giảm gần 5% so với thời điểm đầu năm, chủ yếu là do giảm các khoản phải thu dài hạn và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn.

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh chính của công ty âm 1.907 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ là âm 352,6 tỷ đồng, chủ yếu do tăng tiền chi cho hoạt động kinh doanh và tăng tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ.

Ở chiều ngược lại, dòng tiền đầu tư trong kỳ của công ty dương 2.026 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ là dương 55 tỷ đồng, phần lớn do tăng tiền thu hồi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác, ghi nhận thêm khoản chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác và tăng khoản tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia.

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: