Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Dịch bệnh bùng phát, May Việt Tiến báo lỗ sau thuế 31,9 tỷ đồng trong quý III

9 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần của Công ty đạt 4.390 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận trước thuế đạt 51 tỷ đồng, giảm 49%; lợi nhuận sau thuế đạt 39,2 tỷ đồng.

Tổng CTCP May Việt Tiến (mã chứng khoán VGG - UPCoM) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021 ghi nhận doanh thu thuần giảm 57% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 834,3 tỷ đồng. Giá vốn cũng giảm tương ứng nên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp giảm 67% về mức 51,8 tỷ đồng.

Công ty cho biết từ tháng 7 đến tháng 9/2021, dịch bệnh bùng phát mạnh trên toàn quốc, nhất là tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam khiến Tổng công ty và các công ty con, công ty liên kết phải thực hiện giãn cách xã hội, nên hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng đáng kể, doanh thu sụt giảm nghiêm trọng.

Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ giảm 42% nhưng chi phí tài chính lại tăng 101%. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đồng loạt giảm 62% và 16%. 

Tuy nhiên, trong quý Công ty ghi nhận khoản lỗ hơn 11 tỷ đồng từ công ty liên doanh, liên kết, trong khi cùng kỳ lãi gần 13 tỷ đồng. Kết quả, Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III/2021 âm 31,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 39,6 tỷ đồng; Công ty mẹ lỗ hơn 29,6 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần của Công ty đạt 4.390 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận trước thuế đạt 51 tỷ đồng, giảm 49%; lợi nhuận sau thuế đạt 39,2 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm cuối kỳ, tổng tài sản của doanh nghiệp ghi nhận 

4.225 tỷ đồng, giảm 11% so với hồi đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn giảm 35% xuống 941 tỷ đồng; ngược lại hàng tồn kho tăng 3% lên hơn 947 tỷ đồng.

Nợ phải trả của VGG còn 2.377 tỷ đồng, giảm 15,8%; riêng nợ ngắn hạn còn 2.346,8 tỷ đồng, chiếm gần 99% tổng số nợ.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: