Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Điện Gia Lai dự kiến chào bán 64 triệu cổ phiếu

Tổng số tiền dự kiến thu về là 642 tỷ đồng. Số tiền trên sẽ được GEG dùng để đầu tư góp vốn vào các công ty con hoặc công ty liên kết và bổ sung nguồn vốn lưu động cho công ty. Thời gian dự kiến chào bán là trong quý 4/2022 hoặc quý 1/2023 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

CTCP Điện Gia Lai (GEG) vừa công bố tờ trình lấy ý kiến bằng văn bản về dự tính chào bán 64,2 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức và có quyền chuyển đổi dành cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (tối đa 10 nhà đầu tư).

Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 45,9% giá cổ phiếu GEG chốt phiên 26/9 (18.500 đồng/cp).

Tổng số tiền dự kiến thu về là 642 tỷ đồng. Số tiền trên sẽ được GEG dùng để đầu tư góp vốn vào các công ty con hoặc công ty liên kết và bổ sung nguồn vốn lưu động cho công ty. Thời gian dự kiến chào bán là trong quý 4/2022 hoặc quý 1/2023 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Thời hạn ưu đãi cổ tức tối đa 6 năm. Cổ tức được tính với công thức bằng 6% nhân với tỷ lệ điều chỉnh (tỷ lệ được quyết định bởi ĐHĐCĐ trước khi cổ tức ưu đãi được chi trả).

Cổ phần ưu đãi được phép chuyển đổi thành cổ phần phổ thông tại bất kỳ thời điểm nào sau khi tròn 24 tháng cho đến trước thời điểm tròn 72 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Giá chuyển đổi sẽ không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu GEG tại thời điểm chào bán cổ phần ưu đãi. Cổ phiếu ưu đãi bị hạn chế chuyển nhượng ít nhất một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Sau chào bán, vốn điều lệ của GEG dự kiến tăng từ 3.219 tỷ lên 3.861 tỷ đồng.

Hồi tháng 8, GEG cũng thông qua phương án phát hành 30,3 triệu cổ phiếu để góp vốn vào CTCP Năng lượng Điện Gió Tiền Giang nhằm triển khai đầu tư dự án Nhà máy điện Tân Phú Đông 1.

Giá chào bán khi đó là 14.000 đồng/cp với tỷ lệ phát hành là 1.000:94 (tức cứ sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ được mua 94 cổ phiếu mới). Thời gian góp vốn dự kiến trong quý 4/2022.

Lũy kế từ 2010 đến 6 tháng 2022, GEC đang cung cấp gần 4,5 tỷ kWh sản lượng điện cho lưới điện quốc gia và giảm phát thải lên đến 9 triệu tấn CO2 - chiếm 0,5% số lượng giảm phát thải CO2 tại Việt Nam và cung ứng điện cho gần 3 triệu hộ gia đình - chiếm 1% thị phần số lượng hộ gia đình tại Việt Nam.

Doanh thu thuần hợp nhất 1.076 tỷ đồng, với sự đóng góp 93% từ doanh thu bán điện, còn lại là doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ.

Lợi nhuận gộp đạt 572 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp duy trì tại mức 53%, đạt mức tích cực so với mức 39% trung bình ngành.

Tỷ lệ chi phí quản lý doanh nghiệp/doanh thu và các chi phí cơ bản khác chiếm khoảng 6%, giảm nhẹ 3% cùng kỳ, ghi nhận việc kiểm soát chi phí hiệu quả hơn từ phía Công ty. Tuy nhiên, Công ty cũng ghi nhận chi phí tài chính tăng.

Tính đến ngày 30/6/2022, Tổng Tài sản đạt 12.673 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm, đến từ sự tăng trưởng của tài sản dài hạn dở dang với các dự án đang hoàn thiện.

Tổng nợ vay tính đến cuối tháng 6 ghi nhận 7.204 tỷ đồng, hệ số nợ vay/vốn chủ sở hữu đã cải thiện đáng kể khi giảm 4% so với đầu năm. Hệ số Khả năng thanh toán lãi vay duy trì ở mức 2 lần đảm bảo khả năng trả lãi của Công ty.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: