Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Điện Gia Lai (GEG) lên phương án phát hành hơn 30 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Số tiền thu được từ đợt phát hành, GEG sẽ sử dụng 425 tỷ đồng sẽ dùng để góp vốn vào CTCP Năng lượng Điện Gió Tiền Giang nhằm triển khai đầu tư dự án Nhà máy điện Tân Phú Đông 1. Thời gian góp vốn dự kiến trong quý IV/2022 tới.

CTCP Điện Gia Lai (Mã: GEG) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về phương án phát hành hơn 30,37 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ phát hành là 1.000:94. 

Được biết, giá phát hành dự kiến là 14.000 đồng/cp, thấp hơn 37% thị giá hiện tại của cổ phiếu GEG chốt phiên 8/8 là 22.800 đồng/cp. Thời gian thực hiện dự kiến trong 2022, sau khi được Ủy ban chứng khoán chấp thuận. Nếu hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của GEG sẽ tăng từ 3.219 tỷ đồng lên 3.523 tỷ đồng.

Số tiền thu được từ đợt phát hành, GEG sẽ sử dụng 425 tỷ đồng sẽ dùng để góp vốn vào CTCP Năng lượng Điện Gió Tiền Giang nhằm triển khai đầu tư dự án Nhà máy điện Tân Phú Đông 1. Thời gian góp vốn dự kiến trong quý IV/2022 tới.

Ngoài ra, nếu số vốn huy động từ đợt phát hành nói trên không thành công, Công ty sẽ dùng vốn khác hoặc vay ngân hàng hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác để bù đắp.

Về tình hình kinh doanh, trong quý II/2022, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 1.076 tỷ đồng, với sự đóng góp 93% từ doanh thu bán điện, còn lại là doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ.

Lợi nhuận gộp đạt 572 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp duy trì tại mức 53%, đạt mức tích cực so với mức 39% trung bình ngành.

Tỷ lệ chi phí quản lý doanh nghiệp/doanh thu và các chi phí cơ bản khác chiếm khoảng 6%, giảm nhẹ 3% cùng kỳ, ghi nhận việc kiểm soát chi phí hiệu quả hơn từ phía Công ty. Tuy nhiên, Công ty cũng ghi nhận chi phí tài chính tăng.

Tính đến ngày 30/6/2022, tổng tài sản đạt 12.673 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm, đến từ sự tăng trưởng của tài sản dài hạn dở dang với các dự án đang hoàn thiện.

Tổng nợ vay tính đến cuối tháng 6 ghi nhận 7.204 tỷ đồng, hệ số nợ vay/vốn chủ sở hữu đã cải thiện đáng kể khi giảm 4% so với đầu năm. Hệ số khả năng thanh toán lãi vay duy trì ở mức 2 lần đảm bảo khả năng trả lãi của Công ty.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, GEC ghi nhận lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế đạt 228 tỷ đồng và 212 tỷ đồng. Như vậy so với kế hoạch phấn đấu 2022 lợi nhuận trước thuế 400 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm Công ty cũng đã hoàn thành 57%.

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: