Sự kiện hot
4 năm trước

Điện Gia Lai tăng vốn điều lệ lên 2.711 tỷ đồng

Việc tăng vốn được thực hiện thông qua chào bán 50,97 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 509,73 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Điện Gia Lai (GEC, Mã: GEG) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quí III/2020 với doanh thu thuần 354 tỉ đồng, tăng 21,2%, lợi nhuận sau thuế quí III/2020 đạt 64 tỉ đồng, tăng 7,2% so với cùng kì.

Điện Gia Lai tăng vốn điều lệ lên 2.711 tỷ đồng - Ảnh 1

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần GEG đạt 959 tỉ đồng, tăng 19% cùng kì, phần lớn đến từ điện mặt trời 72%, thủy điện 23%, còn lại từ các hoạt động khác như bán hàng, xây lắp và dịch vụ chiếm 5%. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng ghi nhận 206 tỉ đồng, giảm 5% so với cùng kì năm ngoái.

Mục tiêu doanh thu năm 2020 sẽ đạt 1.531 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế 320 tỉ đồng, lần lượt tăng 29% và 5% so với kết quả thực hiện được ở năm 2019.

Như vậy, sau 9 tháng, GEG đã thực hiện 62,7% mục tiêu doanh thu và hơn 64% kế hoạch lợi nhuận nay nay.

Tính đến thời điểm ngày 30/9/2020, tổng tài sản của GEC đạt 7.089 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu kỳ trong đó tiền và các khoản tương đương tiền tăng mạnh 110%, đảm bảo cho các nhu cầu thanh toán nhanh trong ngắn hạn.

Mới đây, GEG vừa có Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tăng vốn điều lệ từ 2.202 tỷ đồng lên trên 2.711 tỷ đồng.

Cụ thể, vốn điều lệ cũ của Công ty là 2.202 tỷ đồng, tương ứng với số lượng cổ phiếu là 220,2 triệu cổ phiếu.

Vốn điều lệ mới sau khi điều chỉnh sẽ là hơn 2.711 tỷ đồng, tương ứng với số lượng cổ phiếu lưu hành là hơn 271 triệu cổ phiếu.

Việc tăng vốn được thực hiện thông qua chào bán 50,97 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 509,73 tỷ đồng.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: