Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Điện Gia Lai trả cổ tức bằng cổ phiếu và chào bán cổ phiếu tổng tỷ lệ 10%

Cổ đông được quyền chuyển nhượng 1 lần quyền mua. Thời gian chuyển nhượng từ ngày 30/8 đến 14/9. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ 30/8 đến 20/9.

Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (HoSE: GEG) thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chia cổ tức năm 2020. Ngày đăng ký cuối cùng vào ngày 24/8.

Cụ thể, doanh nghiệp đưa ra phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu với tổng tỷ lệ 14%. Công ty dự kiến chào bán hơn 16,27 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 6% (100 cổ phiếu được quyền mua 6 cổ phiếu mới). Giá phát hành là 10.000 đồng/cp, tương đương số tiền huy động hơn 162,7 tỷ đồng.

Cổ đông được quyền chuyển nhượng 1 lần quyền mua. Thời gian chuyển nhượng từ ngày 30/8 đến 14/9. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ 30/8 đến 20/9.

Sau đợt chào bán, doanh nghiệp sẽ sử dụng gần 4 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động (chi cho hoạt động sửa chữa nhà máy); hơn 173 tỷ đồng để mua thêm cổ phần của Thủy điện Gia Lai (UPCoM:GHC) theo chủ trương chào bán gần 16 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 2:1 với giá 18.000 đồng/cp cho cổ đông hiện hữu.

Sau khi giao dịch hoàn tất, Điện Gia Lai sẽ tăng lượng cổ phiếu nắm giữ tại công ty con từ hơn 19 triệu lên gần 29 triệu đơn vị, và duy trì tỷ lệ sở hữu ở mức 60,59%.

Ngoài ra, doanh nghiệp dự kiến sử dụng 40 tỷ đồng để triển khai dự án nhà máy điện gió V.P.L Bến Tre do đơn vị thành viên CTCP Năng lượng VPL làm chủ đầu tư. Nhà máy có quy mô công suất đăng ký theo quy hoạch là 60 MW, được triển khai thành hai giai đoạn. Hiện dự án đang được triển khai giai đoạn 1 (30 MW). Tính đến khi hoàn tất đưa vào vận hành, sản lượng điện dự kiến đạt 86 triệu kWh/năm.

Năm ngoái, doanh thu công ty tăng 29% lên 1.493 tỷ đồng. Tuy nhiên chi phí lãi vay tăng mạnh dẫn đến lợi nhuận sau thuế gần như đi ngang ở mức 295 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, cổ đông đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 tổng tỷ lệ 8%, trong đó 4% bằng cổ phiếu và 4% bằng tiền.

Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, doanh thu thuần tăng 3% lên 625 tỷ đồng, với 98% đến từ doanh bán điện. Trong đó, sản lượng từ các nhà máy thủy điện chiếm 28%, còn lại 72% đến từ 5 nhà máy điện mặt trời và áp mái. Lợi nhuận trước thuế tăng 13% lên 161 tỷ đồng, hoàn thành 50% kế hoạch cả năm. Lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ là 128 tỷ đồng.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: