Sự kiện hot
4 tháng trước

DIG chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%

DIG dự kiến phát hành 31,8 triệu cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế. Vốn điều lệ dự kiến tăng từ 3.184 tỷ lên 3.502 tỷ đồng. Tỉ lệ chia cổ tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận thêm 1 cổ phiếu.

DIG chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% - Ảnh 1

Tổng công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, DIG) vừa thông báo ngày 31/3 ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 10%.

Theo đó, DIG dự kiến phát hành 31,8 triệu cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế. Vốn điều lệ dự kiến tăng từ 3.184 tỷ lên 3.502 tỷ đồng. Tỉ lệ chia cổ tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận thêm 1 cổ phiếu.

Trong giai đoạn 2021-2025, doanh nghiệp có kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng thông qua nhiều hình thức như phát hành cổ phần cho cổ đông, giữ lại lợi nhuận bằng cách chia cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phần cho cán bộ, nhân viên, phát hành trái phiếu chuyển đổi…

Về hoạt động kinh doanh năm 2020, DIG ghi nhận doanh thu thuần và lãi ròng lần lượt tăng 16% và 49% so với năm trước, đạt 2,489 tỷ đồng và 631 tỷ đồng. Trong năm 2020, DIG dự kiến mang về 2,500 tỷ đồng doanh thu và 650 tỷ đồng lãi trước thuế. Như vậy, khép lại năm 2020, DIG đã gần như hoàn thành kế hoạch doanh thu và vượt 26% kế hoạch lợi nhuận.

Về kế hoạch thu xếp tài chính năm 2021, bên cạnh việc phát hành cổ phần chia cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 10% trong quý 1/2021, DIG còn có kế hoạch phát hành cổ phần chia cổ tức năm 2020 tối thiểu 18% trong quý 2-3/2021, phát hành cổ phiếu ESOP, phát hành cổ phần riêng lẻ và phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ. Đối với nguồn vốn vay, DIG dự kiến thu xếp vốn vay trung dài hạn: 1,900 tỷ đồng cho dự án Bắc Vũng Tàu; 490 tỷ đồng cho dự án Vị Thanh, Hậu Giang; 270 tỷ đồng cho dự án Lam Hạ, Hà Nam; hoàn thành thủ tục giải ngân 980 tỷ đồng cho dự án Long Tân, Đồng Nai...

Tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2020, cổ đông DIG đã thông qua phương án chào bán riêng lẻ 75 triệu cp vào quý 2 năm 2021 với giá không thấp hơn mức 20,000 đồng/cp. Nguồn tiền thu từ đợt phát hành được dùng để đầu tư vào dự án DIC Solar City Vũng Tàu (Khu đô thị Bắc Vũng Tàu). Tổng vốn đầu tư cho dự án dự kiến 10,048 tỷ đồng, trong đó 3,417 tỷ đồng vốn vay và 7,064 tỷ đồng từ vốn tự có và huy động khác.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: