Sự kiện hot
6 tháng trước

DLG: Ghi nhận lỗ kỷ lục 921 tỷ đồng từ khi niêm yết

Lũy kế năm 2020, DLG đạt 1.981 tỷ đồng doanh thu, giảm 31% so với năm 2019. Lỗ sau thuế 921 tỷ đồng trong khi năm 2019 lỗ 7 tỷ đồng. Đây là khoản lỗ kỷ lục của DLG kể từ khi niêm yết trên sàn chứng khoán năm 2010.

DLG: Ghi nhận lỗ kỷ lục 921 tỷ đồng từ khi niêm yết - Ảnh 1

CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (Mã: DLG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020.

Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần giảm 8% so với quý IV/2019, xuống còn 688 tỷ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu, mảng kinh doanh linh kiện điện tử mang về doanh thu nhiều nhất, ghi nhận gần 429 tỷ đồng, chiếm 62% tổng doanh thu toàn tập đoàn. Doanh thu từ hoạt động tài chính, chủ yếu là lãi tiền gửi, tiền cho vay tăng 53% so với cùng kỳ năm trước, lên 63 tỷ đồng.

Trong kỳ, giá vốn hàng bán giảm thấp 4%, khiến lợi nhuận gộp giảm 23% xuống còn 108 tỷ đồng.

Quý IV/2020, DLG cũng ghi nhận khoản lỗ chuyển nhượng từ các khoản đầu tư tài chính gần 380 tỷ đồng, dẫn tới chi phí tài chính tăng vọt 4,8 lần lên 492 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng lại đồng loạt giảm, mức giảm lần lượt 81% và 51% xuống còn 11 tỷ đồng và 3 tỷ đồng.

Lũy kế năm 2020, DLG đạt 1.981 tỷ đồng doanh thu, giảm 31% so với năm 2019. Lỗ sau thuế 921 tỷ đồng trong khi năm 2019 lỗ 7 tỷ đồng. Đây là khoản lỗ kỷ lục của DLG kể từ khi niêm yết trên sàn chứng khoán năm 2010.

Tính đến ngày 31/12/2020, DLG có 8.115 tỷ đồng tổng tài sản, giảm 5% so với con số đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn giảm 26% xuống còn 2.026 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm 4% xuống 390 tỷ đồng. Trong đó, hàng hoá chiếm 45% và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang chiếm 27% tổng giá trị hàng tồn kho.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: